Kinderpoli voor MS

Voorheen werd gedacht dat multipele sclerose (MS) voornamelijk een ziekte is die bij volwassenen voorkomt. Maar de laatste jaren is er steeds vaker gebleken dat ook kinderen MS kunnen krijgen. Het Erasmus MC is daarom gestart met een polikliniek voor kinderen met deze ziekte. Deze polikliniek is vooral bedoeld voor second opinion bij twijfel over diagnose, prognose en erfelijkheid, en bij het adviseren over een behandelplan.

Op de kinderpoli werken diverse disciplines: een gespecialiseerd MS-verpleegkundige, kinderneurologen en MS-neurologen. Ook wordt nauw samengewerkt met neuropsychologen, kinderrevalidatieartsen en het revalidatiecentrum Rijndam.

Meer informatie
Patiënten kunnen voor informatie of een doorverwijzing contact opnemen met de behandelend specialist of huisarts.

Verwijzers vinden meer informatie en telefoonnummers in de bereikbaarheidsgids die door het Erasmus MC is verspreid.