HCM-poli: Poli voor familieleden van patiënten met HCM

De erfelijke hartziekte hypertrofische cardiomyopathie (HCM) komt naar schatting bij 1 op de 500 mensen voor. De kans dat een ouder met HCM deze ziekte aan een kind doorgeeft is 50 procent. In het Erasmus MC is al 30 jaar speciale aandacht voor HCM-patiënten. De laatste jaren is er meer bekend over de erfelijkheid en zijn er veel mutaties in het DNA gevonden die HCM kunnen veroorzaken.

Het Erasmus MC is daarom gestart met een speciale polikliniek voor familieleden van patiënten met HCM. Het doel is alle mensen met erfelijke aanleg voor HCM in Rotterdam-Rijnmond op te sporen. De nadruk van de polikliniek ligt op HCM, maar ook families met andere erfelijke hartziekten worden er gescreend.


Meer informatie
Patiënten kunnen voor informatie of een doorverwijzing contact opnemen met de behandelend specialist of huisarts.

Verwijzers vinden meer informatie en telefoonnummers in de bereikbaarheidsgids die door het Erasmus MC is verspreid.