Fast-Track polikliniek

Fast-Track polikliniek

De Fast-Track Polikliniek Angina Pectoris is een spreekuur waarbij nieuwe patiënten met angina pectoris in één dag alle benodigde onderzoeken ondergaan om coronair lijden vast te stellen ondergaan.  Uniek in Nederland is dat hier ook de Multislice CT-scan (MSCT) wordt gebruikt om de kransslagaders af te beelden. De laatste jaren is hiermee in het Erasmus MC veel ervaring opgedaan. Deze techniek kan misschien op termijn de hartkatheterisatie, waarvoor opname mogelijk is, vervangen.  

Meer informatie
Patiënten kunnen voor informatie of een doorverwijzing contact opnemen met de behandelend specialist of huisarts. 

Verwijzers vinden meer informatie en telefoonnummers in de bereikbaarheidsgids die door het Erasmus MC is verspreid.