Familiepoli voor erfelijke hart- en vaatziekten

Het doel van de familiepoli is het opsporen en behandelen van patiënten die sterk erfelijk belast zijn met premature hart- en vaatziekten. Internisten, cardiologen en kinderartsen werken nauw samen op deze poli.


Meer informatie
Patiënten kunnen voor informatie of een doorverwijzing contact opnemen met de behandelend specialist of huisarts.

Verwijzers vinden meer informatie en telefoonnummers in de bereikbaarheidsgids die door het Erasmus MC is verspreid.