Evenwichtslab

Evenwichtslab

Mensen met evenwichts- en duizeligheidsklachten kunnen terecht in het evenwichtslab (Vestibular testing Lab Asterion) van het Erasmus MC. Daar wordt het evenwichtsorgaan in het donker op een draaistoel getest. Als de oorzaak van de evenwichtstoornis is gevonden, zijn de klachten soms te behandelen.

Doorverwijzing naar het evenwichtslab verloopt alleen via een specialist (KNO-arts, neuroloog).

Meer informatie
Patiënten kunnen voor informatie of een doorverwijzing contact opnemen met de behandelend specialist.

Verwijzers vinden meer informatie en telefoonnummers in de bereikbaarheidsgids die door het Erasmus MC is verspreid.