CALHAR

CALHAR

CALHAR is een polikliniek voor klachten die voortkomen uit een allergische reactie en aandoeningen aan de luchtwegen of huid, beiden arbeidsgerelateerd (met werk te maken). Cliënten kunnen rekenen op een snelle toegang tot de polikliniek, waarbij aandacht voor werk en reïntegratie voorop staat. 

Meer informatie
Patiënten kunnen voor informatie of een doorverwijzing contact opnemen met de behandelend specialist of huisarts.

Verwijzers vinden meer informatie op de site van Allergologie