Polikliniek voor MDL-gerelateerde erfelijke tumoren

Het Erasmus MC heeft een polikliniek voor patiënten met (mogelijk) erfelijke tumoren in het maag-, darm- en levergebied. Dit spreekuur vindt twee keer per week plaats, waarbij een MDL-arts en een klinisch geneticus aanwezig zijn. Door middel van moleculair biologisch en klinisch genetisch onderzoek in families, wordt getracht een diagnose te stellen en alle betrokken familieleden een controle-advies te geven. Ook kunnen patiënten soms deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek.


Afspraken voor het spreekuur worden gemaakt via de polikliniek maag-, darm- en leverziekten.

Patiënten kunnen voor informatie of een doorverwijzing contact opnemen met de behandelend specialist of huisarts.

Verwijzers vinden meer informatie en telefoonnummers in de bereikbaarheidsgids die door het Erasmus MC is verspreid.