Toestemming delen medicatiegegevens

Het is belangrijk dat zorgverleners betrokken bij uw behandeling op de hoogte zijn van de medicijnen die u gebruikt. Een combinatie van middelen kan schadelijk zijn.

Naast het meenemen van een actueel medicatieoverzicht, willen wij u vragen uw apotheek toestemming te verlenen om uw medicatiegegevens te delen via het Landelijk Schakelpunt (LSP).

Wat is het Landelijk Schakelpunt?
Het LSP maakt het mogelijk dat zorgverleners via een beveiligd netwerk elektronisch medische gegevens met elkaar kunnen delen. Via het LSP kan de apothekersassistent van het ziekenhuis bij uw apotheek een overzicht opvragen van de medicijnen die u gebruikt. Uw apotheek mag deze gegevens alleen delen als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Waarom toestemming geven?
Het is belangrijk dat zorgverleners betrokken bij uw behandeling op de hoogte zijn van de medicijnen die u gebruikt. Een combinatie van middelen kan schadelijk zijn. Een actueel en volledig medicatieoverzicht is noodzakelijk voor een goede en veilige zorg voor u. In de animatiefilm over het LSP op YouTube krijgt u uitleg over het belang van het uitwisselen van medische gegevens tussen zorgverleners onderling.

Hoe geef ik toestemming? 
U kunt uw toestemming online regelen op www.ikgeeftoestemming.nl. U klikt op 'Toestemming regelen'. In het volgende scherm zoekt u uw apotheek op door een of meerdere velden in te vullen (naam of plaats van uw apotheek en het type zorgverlener (apotheek). Vervolgens geeft u aan dat u toestemming geeft voor het elektronisch uitwisselen van de gegevens. U kunt nu het toestemmingsformulier invullen en versturen met DigiD met sms of uitprinten, ondertekenen en inleveren bij (of mailen naar) uw apotheek. 

Meer dan één apotheek
Maakt u gebruik van meerdere apotheken, dan geeft u per apotheek apart toestemming voor het delen van uw gegevens.