Rechten en plichten, klachten

In ons streven naar een optimale behandeling, heeft u als patiënt een aantal rechten en plichten.

Rechten
De belangrijkste zijn:

 

Plichten
Als patiënt heeft u ook enkele plichten die een optimale behandeling mogelijk maken,
namelijk:

 • De hulpverlener duidelijk en volledig informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen en u een deskundige behandeling kan geven.
 • Zo goed mogelijk de adviezen van de hulpverlener opvolgen, bijvoorbeeld over medicijngebruik en dieetvoorschriften.
 • Respect en begrip tonen voor uw behandelaar(s) en uw medepatiënten.
 • Het ziekenhuis correcte gegevens over uw ziektekostenverzekering verschaffen en de nota tijdig betalen. U bent namelijk altijd aansprakelijk voor de kosten van een behandeling. Ook indien u verzekerd bent, bent u altijd persoonlijk aanspreekbaar voor de kosten van een behandeling.
 • U heeft ook in het ziekenhuis altijd een legitimatieplicht.
 • Wanneer u opgenomen wordt, krijgt u na aankomst op de afdeling een identificatiebandje. Dat is een plastic polsbandje met daarop uw naam, geboortedatum en afdeling. In het kader van goede zorg dient u dit polsbandje te dragen, zodat in alle gevallen direct duidelijk is wie u bent, ook buiten uw afdeling.

Meer informatie vindt u in de folder 'Rechten en plichten'

Gedragsregels
Wij vinden het belangrijk dat het ziekenhuis voor u en onze medewerkers een prettige en veilige omgeving is. Daarom is er een aantal regels waaraan iedereen in het Erasmus MC zich dient te houden.  

 • In het Erasmus MC hebben we respect voor elkaar
  Overlast, fysiek en verbaal geweld, bedreiging, (seksuele) intimidatie, discriminatie of ander onacceptabel gedrag is niet toegestaan.
 • Wapens en gevaarlijke voorwerpen zijn verboden
  Deze worden in beslag genomen.
 • Roken, alcohol en drugs zijn niet toegestaan
  Gebruikers worden hierop aangesproken.
 • We hebben respect voor elkaars eigendommen
  Diefstal en vernieling is strafbaar.
 • Het maken van foto's, film en geluidsopnamen is verboden
  Verspreiding via sociale media is daarmee ook niet toegestaan. Dit in verband met de privacy van patiënten, bezoekers en medewerkers.