Recht op informatie en toestemmingsvereiste

U (en/of uw kind) heeft recht op informatie over de ziekte en de aard en gevolgen ervan, het onderzoek en/of de voorgestelde behandeling.

U heeft recht op informatie over uw ziekte, de onderzoeken, de behandeling, eventuele alternatieve behandelingsmogelijkheden, mogelijke complicaties of bijwerkingen. De specialist, verpleegkundige, polikliniekassistent of een andere hulpverlener dienen een nadere toelichting te geven wanneer u vragen heeft.

Een onderzoek of behandeling wordt pas ingesteld nadat u daarvoor toestemming heeft gegeven. U heeft het recht om een onderzoek of behandeling  te weigeren.
Voorafgaand aan deelname aan wetenschappelijk onderzoek is de onderzoeker verplicht u alle informatie te verstrekken over de aard van het onderzoek en het te verwachten nut hiervan zodat u kunt afwegen of u wel of niet aan een onderzoek deelneemt.