Bescherming van persoonsgegevens

Het Erasmus MC heeft een Reglement Bescherming Gegevens van Patiënten Erasmus MC opgesteld, ook wel Privacyreglement genoemd.

In het Privacyreglement vindt u informatie over uw recht als patiënt op bescherming van persoonsgegevens.

Geheimhouding
Artsen, verpleegkundigen en andere ziekenhuismedewerkers hebben persoonlijke gegevens nodig voor uw behandeling. Zij zijn verplicht tot geheimhouding van informatie die zij beroepshalve over u krijgen.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over de bescherming van uw privacy?
Neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming (FG) van het Erasmus MC via e-mail functionaris.gegevensbescherming@erasmusmc.nl of telefonisch 010 - 703 49 86.