Overzicht ziekenhuisbezoeken

U kunt een overzicht aanvragen van de data waarop u het ziekenhuis heeft bezocht. Dit overzicht heeft u soms nodig voor de belastingdienst of uw zorgverzekeraar. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar: afschriftdossier@erasmusmc.nl onder vermelding van uw burgerservicenummer (BSN), naam, adres en woonplaats, geboortedatum en patiëntnummer. U ontvangt het overzicht per post.

U kunt dit overzicht ook terugvinden in Mijn Erasmus MC.