Voorschotfactuur

U ontvangt een voorschotfactuur als u niet (volledig) bent verzekerd voor de verwachte zorgkosten. Dit kan bijvoorbeeld zijn als uw behandeling niet onder de basisverzekering valt of wanneer uw zorgverzekeraar geen contract heeft met het Erasmus MC.

contract_zorgverzekeraars

Inschatting
U betaalt voorafgaand aan de behandeling een bepaald bedrag dat later met de eindfactuur wordt verrekend. Pas nadat u de factuur heeft betaald, kan met de behandeling worden gestart. De hoogte van het bedrag is een inschatting van de totale verwachte kosten. Wij kunnen vooraf niet zeggen wat de exacte kosten van uw behandeling zullen zijn. Mogelijk is er tijdens uw behandeltraject extra onderzoek of behandeling nodig waardoor de totale zorg duurder wordt.

Definitieve factuur
Pas na de behandeling kan de definitieve factuur worden opgemaakt. Het door u betaalde voorschotbedrag wordt met de eindfactuur verrekend. Heeft u te veel betaald, dan krijgt u het verschil teruggestort op uw rekening. Heeft u minder betaald dan de daadwerkelijk gemaakte kosten, dan krijgt u voor dit verschil nog een factuur toegestuurd.

Verklaring eigen rekening
Het kan zijn dat u gevraagd wordt een 'verklaring eigen rekening' te ondertekenen. Hierin wordt vastgelegd dat u verantwoordelijk bent voor de betaling van de facturen.

Vragen
Met vragen over voorschotfacturen kunt u terecht bij de Frontservice Patiënt- & Zorgadministratie in de centrale hal van het Erasmus MC, locatie Rotterdam-Centrum. De Frontservice is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 - 16.30 uur. E-mail frontservicepatiënt@erasmusmc.nl.