Passantenprijslijst

tarieven_notas_vergoedingen

Het Erasmus MC brengt de passantenprijs in rekening als:

  • uw zorgverzekeraar (voor uw behandeling) geen contract heeft met het Erasmus MC
  • u zorg nodig heeft die niet of niet volledig onder de basisverzekering valt (niet-verzekerde zorg)
  • u ondanks de wettelijke verplichting helemaal niet verzekerd bent tegen ziektekosten

 
Er zijn verschillende prijslijsten. Welke voor u van belang is, hangt af van de startdatum van uw behandeling (de eerste afspraak in het Erasmus MC): 


Prijzen onder voorbehoud
De prijzen in de passantenprijslijst zijn met zorg tot stand gekomen, voor eventuele fouten in de gepubliceerde lijst kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Mochten landelijke of interne ontwikkelingen aanleiding geven tot het aanpassen van deze prijslijst, dan behoudt het Erasmus MC zich het recht voor om dit te doen.
Wanneer er prijsverschil is tussen het moment van het opvragen van de prijs en de start van de behandeling (de eerste afspraak in het Erasmus MC),  dan is de prijs bij de start van de behandeling altijd van toepassing. * Voor dure geneesmiddelen geldt altijd het maximumtarief van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Vragen
Heeft u vragen, neemt u dan contact op met de medewerkers van Debiteurenadministratie. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur op telefoonnummer (010) 703 18 88.
U kunt ook mailen naar debiteuren@erasmusmc.nl.

Passantenprijslijst eerstelijns fysiotherapie 
Eerstelijns fysiotherapie 2015
Eerstelijns fysiotherapie 2016
Eerstelijns fysiotherapie 2017
Eerstelijns fysiotherapie 2018
Eerstelijns fysiotherapie 2019

Passantenprijslijst voorgaande jaren
Januari tot april 2012
Mei tot december 2012
April tot juni 2013
Januari tot maart 2013
Juli tot december 2013 
2014
Januari tot en met december 2015