Contract met het Erasmus MC?

Ziekenhuizen onderhandelen met zorgverzekeraars over prijs, volume en kwaliteit. De zorgverzekeraar is niet verplicht om met alle ziekenhuizen een contract te sluiten of om alle zorg in te kopen. Daarnaast kan het zo zijn dat niet alle zorg wordt vergoed. Als uw verzekeraar geen contract heeft met het Erasmus MC, dan betaalt u mogelijk (een deel van) de zorgkosten zelf. Als er wel een contract is, hangt het van uw polis af of u alle kosten vergoed krijgt.

Goedkope verzekering
Wanneer u een zeer goedkope verzekering heeft, kunt u meestal maar bij een beperkt aantal ziekenhuizen terecht. Uw zorgverzekeraar heeft gunstige financiële afspraken gemaakt met deze ziekenhuizen, waardoor u een lagere premie betaalt.

Informeer bij uw zorgverzekeraar
Informeer zorgvuldig bij uw verzekeraar naar de polisvoorwaarden, zodat u achteraf niet met de kosten van de behandeling wordt geconfronteerd. Het Erasmus MC kan alleen zien bij welke verzekeraar u bent verzekerd, maar niet om wat voor type verzekering het gaat. Dat is privé informatie tussen de patiënt en de verzekeraar