Afspraak maken en wijzigen

Telefonisch een afspraak maken
In onderstaand overzicht vindt u de telefoonnummers van de poliklinieken waarmee u een afspraak kunt maken. De poliklinieken werken met een keuzemenu. Om u zo goed en zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, willen wij u vragen het hele menu af te luisteren voordat u een keuze maakt.

Als er een wachttijd bekend is voor de polikliniek waar u een afspraak wilt maken, vindt u deze in de 'Wachtlijst Erasmus MC-Sophia'. In dit overzicht kunt u zien hoe snel u bij de polikliniek terecht kunt.

Wat heeft u nodig?
U heeft een verwijsbrief nodig van de huisarts of medisch specialist. Zonder deze brief kan de afspraak niet doorgaan. U loopt anders het risico dat uw zorgverzekering niet tot vergoeding overgaat. Ziekenhuiszorg kan voor u financiële gevolgen hebben. Als uw verzekeraar geen contract heeft met het Erasmus MC, betaalt u mogelijk een deel van de kosten van uw behandeling zelf. Als er wel een contract is, hangt het van uw polis af of u de behandeling vergoed krijgt. Informeer daarom vóórdat u naar uw afspraak komt, bij uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden voor vergoeding. 

Wilt u de volgende gegevens bij de hand houden voor het maken of wijzigen van uw afspraak:

  • geboortedatum van uw kind
  • eventueel patiëntnummer
  • specialisme en specialist
  • inschrijfnummer ziektekostenverzekering van uw kind
  • uw adresgegevens
  • huisarts- en apotheekgegevens

 

Annuleren of wijzigen van een afspraak
Bent u op de afgesproken datum verhinderd, geeft u dit dan bij voorkeur door via het annuleringsformulier of via e-mail poli.administratie.sophia@erasmusmc.nl. Vermeld duidelijk naam en patiëntnummer van uw kind en datum en tijdstip van uw afspraak. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de polikliniek waar uw kind een afspraak heeft. U krijgt een nieuwe afspraakbrief thuisgestuurd. Wij maken u erop attent dat bij het niet op tijd (minimaal 24 uur van tevoren) annuleren van uw afspra(a)k(en) per polikliniekafspraak kosten in rekening worden gebracht.

Klik hier voor algemene informatie over het maken, het annuleren of wijzigen van een afspraak en het maken van vervolg- en telefonische afspraken.

Klik op het specialisme voor meer informatie over de bereikbaarheid.

Omschrijving Telefoonnummer Bereikbaar van
Algemene Kindergeneeskunde(010) 703 61 46  
Allergologie (Kinderthoraxcentrum)
(010) 703 62 93 
Anesthesie(010) 703 73 79  
Cardiologie (Kinderthoraxcentrum)
(010) 703 62 93 
Chirurgie (Kinderheelkunde)(010) 703 62 40  
Chirurgie, Chirurgische Lange Termijn follow-up team (CHIL-team)(010) 703 62 03  
Dagverpleging(010) 703 67 95 07.30 -  18.00 uur
Dermatologie

(010) 703 73 80

Diëtetiek(010) 703 30 55 
Endocrinologie en Centrum Gezond Gewicht(010) 703 66 43  
Fysiotherapie(010) 703 67 64 08.30 - 16.30 uur
Hemofiliebehandelcentrum 06 129 45 96008.00 - 16.00 uur
Infectieziekten en Immunologie (010) 703 61 04  
Kinderhaven
(Havenpolikliniek) Longziekten, Dermatologie, Cardiologie, Allergologie en Neurologie
(010) 404 37 00 
Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie(010) 704 02 09 11.00 - 12.00 uur maandag tot en met donderdag. Let op: u kunt niet direct een afspraak maken, maar u belt naar het aanmeld-
spreekuur voor inventarisatie van uw hulpvraag.

Kinderthoraxcentrum
Cardiologie
Longziekten
Allergologie

(010) 703 62 93 
Klinische Genetica 
(erfelijkheidsonderzoek) 
(010) 703 69 15 08.30 - 12.00 uur
13.00 - 17.00 uur
Klinische Neurofysiologie(010) 703 67 10 08.30 - 16.00 uur
KNO en Gehoor- en Spraakcentrum (GSC) (010) 703 60 73 
Longziekten (Kinderthoraxcentrum)
(010) 703 62 93 
Lysosomale en Metabole ziekten (010) 704 48 40  
Maag-, Darm- en Leverziekten (ook IBD behandelteam)(010) 703 60 49 
Mondziekten, Kaak-, aangezichtschirurgie en Bijzondere tandheelkunde (010) 704 01 27 
Nefrologie(010) 703 65 35 
Neonatologie 06 515 75 846 

Maandag t/m woensdag 
van 08.00 - 16.00 uur,
donderdag van 
08.00 - 11.00 uur.

Neurochirurgie (010) 703 65 71  
Neurologie(010) 703 63 4109.00 - 16.00 uur
Oncologie en Hematologie(010) 703 74 0008.30 - 16.30 uur 
Oncologie, LATER follow-up polikliniek (Lange Termijn Effecten) 

06 188 34 182 

 
Oogheelkunde (010) 703 62 69  
Orthodontie

(010) 703 64 71  


09.00 - 11.00 uur
13.30 - 16.15 uur
(ook voor het maken van de eerste afspraak voor uw kind met schisis)
Orthopedie(010) 703 66 57  
Pijnpoli(010) 704 0 704  zoemer 36325

Plastische en Reconstructieve Chirurgie 
(Handenteam)

(010) 703 67 69

 
Plastische en Reconstructieve Chirurgie 
(schisis
)
 (010) 703 64 71
 
Plastische en Reconstructieve Chirurgie (Craniofaciaal Centrum) te vroeg gesloten schedelnaden,
helmtherapie en
operatieplanning schisis
 (010) 703 63 93  
Radiologie(010) 703 61 67 08.00 - 16.30 uur 
Reumatologie(010) 703 61 05  
Revalidatiegeneeskunde(010) 704 01 43  
Urologie(010) 703 65 59