Vergoeding reiskosten

Sommige zorgverzekeraars vergoeden de reiskosten.

Als ziekenhuisbezoek medisch noodzakelijk is, vergoeden sommige zorgverzekeraars de reiskosten vanaf een vastgesteld bedrag. Wilt u weten of uw zorgverzekeraar deze kosten vergoedt en onder welke voorwaarden, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.