... / ... / ... / ... / 2018-08 / KWF-subsidie voor Erasmus MC'ers

KWF-subsidie voor Erasmus MC'ers

Onderzoekers van het Erasmus MC Kanker Instituut hebben tonnen subsidie gekregen van KWF Kankerbestrijding voor hun onderzoeksprojecten.

KWF onderzoeksubsidies

Start 2019
In totaal kent KWF ruim 32 miljoen euro toe aan 54 nieuwe onderzoeksprojecten. De projecten gaan in 2019 van start en beslaan de gehele breedte van de kankerbestrijding, van immunotherapie tot vroegdiagnostiek en van kanker aan de tong tot darmkanker, zo staat in het persbericht. 7 van deze toegekende subsidies, van in totaal meer dan 3 miljoen euro, zijn toegekend aan Erasmus MC'ers.

Chemopomp
Een bedrag van ruim 380.000 euro gaat naar het onderzoeksproject van transplantatiechirurg Bas Groot Koerkamp. Daarmee wil hij de behandeling van galwegkanker verbeteren. Bij het merendeel van deze patiënten is geen operatie mogelijk, waardoor zij zijn aangewezen op chemotherapie. Een speciale chemopomp in de lever moet het mogelijk maken om de medicatie direct op de juiste plaats af te leveren. Deze methode heeft bij patiënten met uitgezaaide darmkanker reeds bewezen de overleving flink te kunnen verlengen.

Bloedtest
Met de opbrengsten van de borstkankermaand financiert Pink Ribbon voor € 560.000 euro een onderzoeksproject van internist-oncoloog Agnes Jager. Zij wil een bloedtest ontwikkelen die het mogelijk maakt om vóóraf te bepalen of patiënten met uitgezaaide borstkanker baat zullen hebben bij een nieuw geneesmiddel.

Alpe d’HuZes & Pink Ribbon
Van de 32 miljoen euro komt ruim 6,5 miljoen euro uit de opbrengsten van Alpe d’HuZes. Hiervan worden 20 projecten gefinancierd, waaronder vier Bas Mulder Awards voor jonge, talentvolle onderzoekers, tien Unieke Hoogrisicoprojecten voor baanbrekende onderzoeksideeën en zes Hermannetjes voor onderzoek dat nog een klein zetje nodig heeft om ten goede te komen aan de patiënt.

Bas Mulder Award
Dr. Julie Nonnekens is zo’n Bas Mulder Awardwinnaar. Zij ontvangt ruim € 600.000,- om patiënten met neuro-endocriene tumoren (NET) beter te kunnen behandelen met radionucliden, een vorm van inwendige bestraling.
Ook de onderzoeksprojecten van Erasmus MC'ers dr. Tessa Brabander, dr. Reno Debets, dr. Wilma Heemsbergen en dr. Astrid van der Veldt krijgen subsidie. Zie het overzicht van alle subsidies op de website van KWF Kankerbestrijding.


gepubliceerd: 18 december 2018.

Deel deze pagina: