... / ... / ... / ... / 2018-08 / Kuipers voert Skipr 99 aan

Kuipers voert Skipr 99 aan

Voorzitter van de Raad van Bestuur Ernst Kuipers voert dit jaar de Skipr 99 aan. Hij is daarmee de meest invloedrijke zorgbestuurder van Nederland.

Ernst Kuipers

Voortrekker
“Als pleitbezorger van zorgnetwerken manifesteert Kuipers zich als voortrekker in het zorgveld en schaakt hij op vele borden. Als bestuurder speelde hij een belangrijke rol bij het overeind houden van kwetsbare ziekenhuizen, zoals het  ADRZ in Zeeland en het Rotterdamse Havenziekenhuis”, staat in het verantwoordingsrapport van het zorgmagazine te lezen.

Klink
Kuipers wisselde in 2018 zijn vierde plek in voor de koppositie. David Voetelink hield stand plaats 86. VGZ-bestuurder Ab Klink staat op 2, Ruben Wenselaar van Menzis staat op 3.


Macht
In de zorg gaat bijna 90 miljard euro aan collectieve middelen om. De vraag werpt zich op wie beslist over de besteding van deze gelden. Wordt gekeken naar het formele criterium 'macht', dan hebben de minister, staatssecretaris en ambtelijke top van het ministerie van VWS het logischerwijs voor het zeggen.

Veldspelers
Maar de veldspelers in zorg zijn degenen die op de achtergrond invloed uitoefenen op het beleid in de zorg. Zij hebben daarmee de status, invloed en informele zeggenschap.

Toezichthouder
De Skipr 99 is een ranglijst van deze invloedrijke veldspelers. In de Skipr 99 staan daarom geen ministers. Wel meegewogen zijn Tweede-Kamerleden en senatoren, maar dan op grond van hun rol als toezichthouder in de zorg.

Scoringsinstrument
Om het vermogen om invloed uit te oefenen te meten, heeft Skipr een scoringsinstrument ontwikkeld. Hiermee zijn ruim tweehonderd invloedrijke personen gescoord. Daarbij is gekeken naar de aard en zwaarte van de functie en de omvang en reikwijdte van het netwerk.

Deskundigen
De formule wordt bewaakt door een panel van drie deskundigen: Hanneke Beijer, bestuurskundige en organisatie- en bestuursadviseur in de gezondheidszorg bij het bureau DamhuisElshoutVerschure, Ruud Koolen, uitgever over zorgmanagement BSL en voormalig hoofdredacteur Skipr en Klaus Schmitt van Klaus Schmitt en Partners.

gepubliceerd: 13 december 2018.

Deel deze pagina: