... / ... / ... / ... / 2018-08 / Geld voor antibiotica-studie IC

Geld voor antibiotica-studie IC

Is een behandeling met antibiotica beter op de individuele patiënt te af te stemmen zodat deze sneller van de Intensive Care kan?

subsidie antibioticastudie IC volwassenen

Bloedonderzoek
De Ziekenhuisapotheek, de Intensive Care voor volwassenen en de afdeling Medische Microbiologie en Infectieziekten (MMIZ) hebben van ZonMW  vijf ton subsidie gekregen om dat te onderzoeken.

Sepsis
“De hoeksteen van de behandeling van patiënten met sepsis op de Intensive Care is antibiotische therapie. Voorwaarde is dat adequate antibiotische spiegels bereikt worden”, legt intensivist en projectleider Rik Endeman uit.

Dialyse
“Maar juist dat is lastig bij Intensive Care patiënten. Ze hebben bijna per definitie nier- en/of leverfunctiestoornissen. Geneesmiddelen worden vaak anders verdeeld in het lichaam dan bij gezonde mensen. Daarbij zijn vrijwel altijd machines aangesloten op de bloedbaan, bijvoorbeeld dialyseapparatuur of hart-long machine. Dat samen maakt het bereiken van adequate antibiotische spiegels uitermate lastig.”

Infecties
Op dit moment is de dosering voor iedereen min of meer hetzelfde, terwijl patiënten allemaal anders zijn. “De meeste doseringen zijn lang geleden ontwikkeld”, licht mede-onderzoeksleider en ziekenhuisapotheker Birgit Koch toe, “in een tijd dat patiënten minder complexe aandoeningen hadden, met minder complexe behandelingen. Bacteriën reageerden nog goed op de middelen.”

Sterfte
Uit internationale studies en uit het EXPAT-onderzoek van het Erasmus MC zelf, is gebleken dat de huidige standaard behandelingen voor veel patiënten niet adequaat zijn. Endeman: ‘’Inadequate behandeling leidt tot hogere sterfte op de IC, langere beademingsduur, maar ook tot een langer verblijf op de IC en in het ziekenhuis.”

Dolphin
In totaal doen 450 volwassen IC-patiënten mee aan deze Dolphin studie. Zij worden door loting ingedeeld in één van de twee onderzoeksgroepen. Een groep krijgt de gebruikelijke standaard dosering. Bij de andere wordt het zogeheten Therapeutic Drug Monitoring (TDM) toegepast: vlak na de eerste dag antibiotica wordt in het bloed van de patiënt gemeten of de concentratie voldoende is.

Computermodellen
De Ziekenhuisapotheek heeft voor die metingen eigen computermodellen en literatuur ontwikkeld. “Blijkt uit de meting dat de dosering niet optimaal is, dan krijgt de behandelend intensivist het advies die aan te passen. De afdeling MMIZ monitort vervolgens wat de invloed van die aanpassing is op de bacteriegroei”, zegt Endeman.
Koch: “Ons eerste doel is om de opname op de IC te verkorten. Want hoe langer een patiënt op de IC ligt, hoe slechter de kwaliteit van leven in de periode die erna komt. Maar we gaan ook kijken of TDM gestuurde dosering invloed heeft op de sterfte. Mochten de uitkomsten positief zijn, dan kunnen Nederlandse ziekenhuizen dit geïndividualiseerd doseren op hun IC’s gaan invoeren.”

gepubliceerd: 19 oktober 2018.

Deel deze pagina: