... / ... / ... / ... / 2018-08 / Denktas nieuwe Diversity Officer

Denktas nieuwe Diversity Officer

Prof. Semiha Denktas is door het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam per 1 oktober 2018 benoemd tot nieuwe Chief Diversity Officer (CDO).

Semiha Denktas
Verhuisd
Zij volgt prof. Hanneke Takkenberg op, die sinds 2015 deze functie bekleedde. Denktas is geboren in Istanbul (Turkije), in 1973. Op achtjarige leeftijd verhuisde ze met haar familie naar Nederland.

Oudere migranten
Denktas studeerde in Utrecht Klinische & Gezondheids Psychologie en in Rotterdam Integration & Migration Studies. Ze is gespecialiseerd in de gezondheid en zorggebruik van allochtonen, met name de eerste generatie migranten. In 2008 kwam ze in dienst bij de afdeling Verloskunde en Vrouwenziekten van het Erasmus MC, waar ze betrokken was bij het grote programma Klaar voor een Kind.

Gedragsverandering
Met haar academische achtergrond en bevlogenheid is Denktas volgens rector magnificus prof. Rutger Engels uitstekend in staat om invulling te geven aan deze belangrijke functie. In haar wetenschappelijke werk staan ongelijkheid, kwetsbare groepen en het veranderen van gedrag centraal, aldus een toelichting.

Gestelde normen
Denktas zegt in een persbericht van de Erasmus Universiteit Rotterdam: “Diversiteit en inclusie zijn niet alleen een kwestie van universiteiten. Als academische gemeenschap hebben we wel de verantwoordelijkheid om kritisch na te denken over de normen die we willen stellen, om heel duidelijk te zijn over de waarden die we hoog houden, en om de kwestie van diversiteit en inclusiviteit voorop te stellen in het publieke discours.”

Bestuurslid FAME
Denktas is bestuurslid van Female Academics Moving toward Equity (FAME) van de Erasmus Universiteit. Die richt zich op de participatie en empowerment van vrouwen in alle academische rangen. Ze maakt ook deel uit van het bestuurslid van de Coalitie Rotterdammers voor Mekaar. Dat speelt een belangrijke rol bij het benoemen, versterken en verbinden van bestaande krachten en initiatieven in de stad rondom sociale cohesie.

Lees ook het afscheidsinterview van prof. Hanneke Takkenberg in Erasmus Magazine (EM), getiteld 'De universiteit is vaak geen veilige plek om te werken’.

gepubliceerd: 26 september 2018.

Deel deze pagina: