... / ... / ... / ... / 2018-08 / Uitleg over de bindingspremie

Uitleg over de bindingspremie

Umc's, ook het Erasmus MC, zijn in het nieuws met maatregelen die ze nemen om schaars zorgpersoneel te behouden. Jan Jaap Ensing, directeur Human Resourses (HR), geeft uitleg.

Werken bij Erasmus MC

Wat is er aan de hand?
Ensing: "In de zorg zijn grote personeelstekorten, die nog verder toenemen. De umc's doen hun best om de bestaande vacatures vervuld te krijgen. Ze nemen daarbij maatregelen die het aantrekkelijk maken om er te komen werken en te blijven werken. Ook het Erasmus MC kent tekorten aan menskracht op essentiële werkplekken in de zorg. We hebben bijvoorbeeld voortdurend meer dan honderd vacatures voor allerlei soorten verpleegkundigen. Ook wij proberen medewerkers aan te trekken en te behouden, zoals vandaag uitgebreid in het nieuws was."

Om welke functies gaat het?
"Het betreft functies waar het tekort nijpend is en waar vertrek van medewerkers direct grote gevolgen heeft voor de hoogcomplexe academische zorg die het Erasmus MC biedt. Op dit moment gaat het om OK- en anesthesiemedewerkers voor wie direct maatregelen nodig waren om uitstroom te voorkomen."

Wat biedt het Erasmus MC hen?
"Samen met het afdelingshoofd en de themadirecteur van de OK heeft Raad van Bestuur besloten om OK- en anesthesiemedewerkers een bindingspremie aan te bieden. Wij willen daarmee bereiken dat deze groep zich voor langere tijd aan het Erasmus MC bindt. Zij ontvangen een maandsalaris wanneer zij minimaal een jaar in het Erasmus MC blijven werken. Gaat iemand eerder weg, dan moet het bedrag worden terugbetaald."

Gaat dit voor andere functies gelden?
"We beschouwen de bindingspremie als een uitzonderlijke maatregel, die noodzakelijk is om de continuïteit van de hoogcomplexe academische ziekenhuiszorg te waarborgen. Per situatie wordt bekeken of er bijzondere maatregelen nodig zijn."
 
Wat wordt verder gedaan om personeel te behouden?
"Het Erasmus MC kent een uitgebreid pakket aanvullende arbeidsvoorwaarden. Dat pakket breiden we steeds verder uit. Zo is er ondersteuning voor medewerkers die ook mantelzorger zijn en is over enige tijd onze eigen sportfaciliteit voor medewerkers beschikbaar. Daarnaast hoop ik dat de vakbonden en de NFU snel tot een breedgedragen cao komen, met daarin een reële loonsverhoging, aandacht voor vermindering van werk- en regeldruk, mantelzorg en een goede generatieregeling."
 
Zie ook: Werken bij het Erasmus MC en Waarom het Erasmus MC?

gepubliceerd: 8 augustus 2018.

Deel deze pagina: