... / ... / ... / ... / 2017-12 / Groot onderzoek vuurwerkletsel

Groot onderzoek vuurwerkletsel

Wetenschappelijk onderzoekers brengen, met de hulp van twaalf ziekenhuizen, de gezondheidsschade in kaart die wordt veroorzaakt door consumentenvuurwerk. Dat gebeurt in december en januari.

vuurwerkletsel

Debat
Elk jaar keert het debat over het eventueel verbieden van consumentenvuurwerk terug. Verschillende artsenverenigingen registreerden de afgelopen jaren diverse soorten vuurwerkletsels. Echter details over de ernst van de letsels, de behandelingen en de kosten bleven onbekend.

Registratie
Ziekenhuizen in Zuid-West Nederland zetten nu in op een eenduidige registratie. Niet alleen van het letsel, maar ook de gevolgen op langere termijn. Zulke gegevens kunnen het debat over het consumentenvuurwerk ondersteunen. Onderzoekers van de Trauma-afdeling van het Erasmus MC, het Brandwondencentrum van het Maasstad Ziekenhuis en Het Oogziekenhuis Rotterdam voeren de uitgebreide studie uit.

Invaliditeit
Van alle vuurwerkslachtoffers die tussen 1 december 2017 en 31 januari 2018 behandeld worden in een van deelnemende twaalf ziekenhuizen worden niet alleen gedetailleerd alle vuurwerkletsels en behandelingen vastgelegd, maar ook de mate van blijvende invaliditeit, de kosten voor de behandeling en het arbeidsverzuim. Slachtoffers zullen gedurende lange tijd worden gevolgd om een betrouwbare indruk te krijgen van de werkelijke kosten.

Omvang schade
Met dit onderzoek beogen de onderzoekers objectieve, kwantitatieve gegevens te produceren die een betrouwbaar en compleet beeld geven van de omvang van de gezondheidsschade door consumentenvuurwerk.

Meer informatie: persbericht.

gepubliceerd: 18 december 2017.

Deel deze pagina: