... / ... / ... / ... / 2017-11 / Zorgverleners luiden noodklok over aanpak...

Zorgverleners luiden noodklok over aanpak hersenletsel

We weten nog te weinig over hoe we traumatisch hersenletsel moeten aanpakken. Meer en beter gecoördineerd onderzoek is hard nodig. Dat is de boodschap van een speciale editie van het vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Neurology, die op 7 november door experts werd aangeboden aan het Europees Parlement. Vanuit Nederland schreven artsen en onderzoekers van het Erasmus MC, LUMC, HaaglandenMC en het UMCG mee.

Ontbreken
In de speciale uitgave betogen de experts dat de gevolgen van traumatisch hersenletsel kunnen worden verkleind. Daarvoor zijn betere preventiemaatregelen nodig en eenduidige behandelrichtlijnen gebaseerd op gedegen wetenschappelijk onderzoek. Maar die ontbreken momenteel.

Doodsoorzaak 
hersenletsel“We weten nog te weinig over traumatisch hersenletsel”, zegt Hester Lingsma, hoofdonderzoeker van het Erasmus MC. Dat terwijl het veel mensen treft. "Ongeveer de helft van de wereldbevolking komt in zijn of haar leven in aanraking met naasten die traumatisch hersenletsel oplopen of worden zelf slachtoffer. Voor mensen onder de veertig is het zelfs de belangrijkste doodsoorzaak."

Bloeding
Van een patiënt met een bloeding in de hersenen weten artsen bijvoorbeeld niet of het het beste is om meteen te opereren of op de intensive care (IC) te behandelen met medicatie. Elk ziekenhuis en land doet dat nu op zijn eigen manier. Er is geen wetenschappelijke onderbouwing voor wat de beste aanpak is.

Voorspellen
Momenteel doet het internationale team Center-TBI hier onder andere onderzoek naar. Het is echter niet de enige vraag die nog beantwoord moet worden, schrijven de experts in The Lancet Neurology. Zo is onbekend hoe het patiënten vergaat na hun behandeling, hoe behandelaars kunnen voorspellen welke patiënten een gunstige of minder gunstige prognose hebben en hoe hersenletsel op cel- en DNA-niveau werkt en welke gevolgen het heeft voor dagelijks functioneren van patiënten op de lange termijn.

Politiek
De experts zetten in de speciale editie van The Lancet Neurology uiteen wat er wél bekend is en wat de lacunes zijn in de kennis, in de hoop het onderwerp daarmee stevig op de politieke agenda te zetten.

Erasmus MC
De uitgave van The Lancet Neurology getiteld ‘Traumatic brain injury requires global collaboration: Integrated approaches to improve prevention, clinical care, and research’ is een initiatief van professor Andrew Maas van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en professor David Menon van de University of Cambridge in samenwerking met verschillende internationale centra. In Nederland heeft de onderzoeksgroep in het Erasmus MC & LUMC-HMC een coördinerende rol. Daarnaast nemen het HagaZiekenhuis, UMCG, Radboudumc en Elisabeth Ziekenhuis Tilburg deel aan de studie.

gepubliceerd: 7 november 2017.

Deel deze pagina: