... / ... / ... / ... / 2017-11 / Hoe ga je zo fijn mogelijk dood?

Hoe ga je zo fijn mogelijk dood?

Wetenschappelijk onderzoeker dr. Judith Rietjens heeft een online publiekscollege gegeven over de vraag hoe je je goed voorbereidt op de dood.

Judith Rietjens Hoe ga je zo fijn mogelijk dood? 

Grens
"We kunnen onze kapotte lichaamsdelen alsmaar blijven vervangen", zei ze, "maar waar ligt de grens? Kunnen we ook beter leren ons voor te bereiden op de dood en waardig afscheid te nemen van het leven?"

Onderzoek

Rietjens werkt bij de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC en doet onderzoek naar medische zorg en besluitvorming bij mensen die ongeneeslijk ziek zijn.

College
Zij gaf voor de Universiteit van Nederland een publiekscollege, dat ruim 12 minuten duurt. Hieronder volgen enkele uitspraken, stellingen en adviezen daaruit.

Moeilijk
De dood gaat ons allemaal aan. Vooraf praten over overlijden is moeilijk. Iedereen gaat zelf maar één keer dood, niemand heeft er zelf ervaring mee.

Liefst thuis
Sterven ging vroeger meestal plotseling en vaak thuis. Tegenwoordig is sterven gemedicaliseerd en gebeurt dit veel vaker in het ziekenhuis, al willen de meeste mensen dat liever niet.

Overbehandeling

Medicalisering kan leiden tot overbehandeling, verlies van regie en verlies van kwaliteit van leven. Meer is niet altijd beter, in de laatste fase van het leven.

Dokters
Ook voor dokters is praten over een naderend overlijden moeilijk. Zij zijn opgeleid om mensen te genezen en in leven te houden. Behandelingen kun je niet opeisen, euthanasie ook niet. Een behandeling mag je wel weigeren, dat staat in de wet.

Wensen
Een belangrijke kwestie waar over nagedacht kan worden: ga ik door met levensverlengende behandelingen tot het allerlaatste moment, met alle gevolgen van dien, zoals verlies van kwaliteit van leven? Of wil ik geen reanimatie, intubatie en niet meer naar het ziekenhuis in de laatste weken, dus moet de behandeling gericht zijn op comfort?

Realistisch
Laat na het opstellen van uw wensen de dokter bekijken of die realistisch zijn, adviseert Rietjens. Bepaal vooraf wie uw wensen kan verwoorden wanneer u dat zelf niet meer kunt. Bij een op de drie gevallen kan de partner van degene die gaat overlijden niet goed inschatten wat de ander wil als dit niet vooraf besproken is.

gepubliceerd: 3 november 2017.

Deel deze pagina: