... / ... / ... / ... / 2017-11 / Expertnetwerk komt samen in het Erasmus MC

Expertnetwerk komt samen in het Erasmus MC

In het Erasmus MC vindt 17 november een bijeenkomst plaats om de toekomst van de Europese Referentie Netwerken (ERN's) voor zeldzame ziekten vorm te geven. De ERN's zijn innovatieve, internationale samenwerkingsplatforms voor specialisten op het gebied van bijzondere, weinig voorkomende en complexe aandoeningen.

Heel Europa
In Europa beïnvloeden tussen de 5.000 en 8.000 zeldzame ziekten het dagelijks leven van ongeveer 30 miljoen mensen. Zorgverleners vanuit heel Europa werken in Europese Referentie Netwerken samen in de strijd tegen complexe of zeldzame aandoeningen die een zeer specialistische behandeling en een concentratie van kennis en middelen vereisen.

Makkelijker toegang
De ERN's zijn opgericht in het kader van de EU-richtlijn voor de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg (2011/24/EU). Die richtlijn maakt het patiënten ook makkelijker om toegang te krijgen tot informatie over gezondheidszorg, wat hun behandelopties vergroot.

ERN
Workshop

Op de bijeenkomst van 17 november 2017 is het Erasmus MC gastheer van een workshop over de rol van ziekenhuisdirecteuren in de ERN's. Deze directeuren spelen een centrale rol in het succes van de ERN’s en hun leden. 

Topexpertise
Er zijn in totaal 24 ERN’s. Daarin werken 900 zeer specialistische afdelingen uit meer dan 300 ziekenhuizen in 26 landen samen op diverse gebieden, van botaandoeningen tot hematologische ziekten, van kinderkanker tot immunodeficiëntie. Het samenbrengen van de Europese topexpertise op deze grote schaal komt ten goede aan duizenden patiënten per jaar, die ziekten hebben waarvoor een bepaalde concentratie aan zeer specialistische zorg vereist is op medische gebieden, met maar weinig beschikbare expertise. De artsen van het Erasmus MC coördineren 2 van de 24 netwerken en participeren in 18.

Samenwerking
De workshop wordt georganiseerd door het Erasmus MC en het Directoraat-Generaal voor Gezondheid en Voedselveiligheid van de Europese Commissie, in samenwerking met het Nederlandse Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Lees meer in het persbericht.

gepubliceerd: 16 november 2017.

Deel deze pagina: