... / ... / ... / ... / 2017-10 / Ketenzorg voor herseninfarct

Ketenzorg voor herseninfarct

Zes zorginstanties in de regio Rotterdam smeden samen de behandelroute voor mensen met een acuut herseninfarct (CVA) tot een hecht geheel.

waardegedreven zorgHanden ineen
Het is de eerste keer in Nederland dat zo veel partijen op zulke grote schaal de handen ineenslaan bij deze aandoening. De instanties tekenen hiertoe op 3 oktober een intentieverklaring met zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Meer info: persbericht.

Proeftuin
Deelnemende partijen zijn het Erasmus MC, Rijndam revalidatie, Laurens, Aafje, Lelie Zorggroep en Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam (RRR). De regio Rotterdam is door Zilveren Kruis als proeftuin uitverkoren, omdat daar al sinds 1998 wordt samengewerkt en geïnnoveerd op CVA-gebied. Dat gebeurt binnen de Rotterdam Stroke Service. Ook de belangrijke rol van het Erasmus MC Stroke Center op het gebied van onderzoek naar nieuwe behandelingen van beroerte was een pré.

Zorgroute

"Overal in de gezondheidszorg is het nog zo dat instanties eerst voor hun eigen winkel kiezen", zegt prof. Diederik Dippel, neuroloog. "Dat is wel begrijpelijk. Maar patiënten met een acuut herseninfarct hebben er baat bij dat de hele zorgroute goed is, en niet alleen de losse stappen."

Inbreng patiënt
Het voortdurend in kaart brengen van de geleverde kwaliteit vormt de kern van de Rotterdamse ketenzorg. Dit betekent ook grote inbreng van de patiënt en wat hij of zij belangrijk vindt: hoe verloopt iemands dagelijkse leven? Komt hij nog de deur uit? Hoe zelfstandig is iemand? Waaruit bestaat z'n sociale leven?

Onverwacht oordeel
"Als arts kun je je soms flink vergissen in het oordeel van de patiënt", weet Dippel. "In het Erasmus MC kregen we een jonge, werkende man binnen met een zeer ernstig herseninfarct. Het werd direct behandeld en het resultaat was opmerkelijk goed. Ook kwam hij snel weer bij, bijna tot zijn oude niveau. Dan verwacht je als dokter wel een bedankje. Dat kregen we ook, maar toch was hij ontevreden. Hij merkte dat rekenen langzamer ging dan voorheen en vreesde dat hij z'n IT-werk niet meer goed kon doen. Als je daar als arts geen aandacht aan besteedt, is de waarde van de behandeling in de ogen van de patient belabberd laag."

Verbeteren
"Om je zorg te verbeteren, is het belangrijk om kritisch naar jezelf en je ketenpartners te kijken", zegt dr. Bob Roozenbeek, neuroloog en coördinator van het project. Hij legt uit: "Daarom vertalen we persoonlijke wensen en oordelen van patiënten, ook naar algemene maten. Vervolgens wordt bijgehouden of de deelnemende instanties erin slagen die te verbeteren." Bijzonder aan het zorgpad acuut herseninfarct, zegt hij, is dat dit doorloopt tot een jaar na de behandeling, en in de toekomst zelfs twee jaar. Het is ongebruikelijk dat zorginstanties de ontwikkeling van de patiënt zo lang na de ingreep volgen.

Waardegedreven
Het centraal stellen van wat de patiënt als uitkomst belangrijk vindt en deze wensen registreren, volgen en toetsen, heet waardegedreven zorg. Ofwel valued based health care. Het doel is dat de partijen in de zorgketen efficiënter samenwerken, met daarbij aandacht voor de individuele patiënt. Ook onnodige kosten voorkomen en daardoor betere zorg te leveren, is een doel. De eindambitie is dat de waarde voor de patiënt verbetert.

Het Erasmus MC telt inmiddels 25 waardegedrevenzorg-teams.

gepubliceerd: 4 oktober 2017.

Deel deze pagina: