... / ... / ... / ... / 2017-10 / Els Borst Prijs voor Frauenfelder

Els Borst Prijs voor Frauenfelder

Verpleegkundig specialist in het Erasmus MC Odile Frauenfelder heeft de prestigieuze Els Borst Prijs gewonnen.

Els tBorstprij s2017

Neonatologie
Odile Frauenfelder is verpleegkundig specialist op de afdeling Neonatologie van het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis. Zij heeft zich er jaren geleden sterk voor gemaakt dat het beroep verpleegkundig specialist (voorheen nurse practitioner) wettelijk zou worden erkend.

Lobbywerk
Voor onder meer dat lobbywerk, dat ze uitvoerde in haar voorzitterschap van de beroepsvereniging V&VN VS, heeft ze nu de Els Borst Prijs gekregen. De uitreiking vond plaats tijdens het jaarcongres van V&VN Verpleegkundig Specialisten.

Verrast
Frauenfelder was volkomen verrast toen ze op vrijdag 6 oktober een telefoontje kreeg van Dirk Borst, de zoon van oud-minister Borst. "Ik moest gewoon werken, ën wist niet eens dat ik genomineerd was, vertelt ze enthousiast.

Juryrapport
Ze heeft het juryrapport en de aanbevelingsbrief van haar werkgever inmiddels ontvangen. "Ik werd een beetje stil van die mooie woorden. Ik heb dit werk altijd ontzettend graag gedaan, en er helemaal niet bij stilgestaan dat ik met mijn werk best wat heb bereikt."

Brug
In het juryrapport staat onder meer dat ze 'een belangrijke brug heeft geslagen tussen de verpleegkundige en de medische beroepsgroep. Mevrouw Frauenfelder wordt hierdoor gezien als een ambassadeur voor de beroepsgroep.' Dat herkent ze wel. "Ik ging als verpleegkundige langs bij de KNMG, met de vraag: hoe gaan we ervoor zorgen dat dit beroep er echt komt?"

Mondiger
De verpleegkundig specialist (VS) is een zelfstandige, BIG-geregistreerde behandelaar, met eigen casussen. De VS staat naast de patiënt en zorgt dat ‘care’ en ‘cure’ op elkaar aansluiten. "De zorg is de laatste decennia veranderd. Patiënten zijn mondiger geworden en willen meebeslissen over hun behandelingen. De VS is de aangewezen persoon om dat in goede banen te leiden. De medisch specialist kan eigenlijk niet meer zonder."

Master
Frauenfelder is nu druk bezig met haar master Kwaliteit en Veiligheid in Patiëntenzorg. "Ik ben eigenlijk altijd bezig met het verbeteren van de zorg. Maar om dat te kunnen, moet je meten of dat wat je doet goed is voor de patiënt. Want pas dan kun je beter sturen op wat de patiënt wil. We registreren heel veel, maar er moet ook iemand zijn die daar vervolgens iets mee doet."

Borst
De prijs is vernoemd naar de oud-minister, omdat zij destijds het initiatief nam voor de erkenning van de beroepsgroep. Sinds 1997 worden er verpleegkundig specialisten opgeleid.

gepubliceerd: 10 oktober 2017.

Deel deze pagina: