... / ... / ... / ... / 2017-09 / Over hartfalen en hersentumoren

Over hartfalen en hersentumoren

Monitor, het magazine van het Erasmus MC, is online verschenen. In de nieuwe uitgave onder meer aandacht voor de vorderingen in het onderzoek naar hartfalen en hersentumoren.

Sensor
“Dit gaat de behandeling van hartfalen drastisch veranderen”, voorspelt Erasmus MC-cardioloog dr. Jasper Brugts in Monitor. Hij houdt een apparaatje tussen zijn vingers, niet groter dan een paperclip, genaamd CardioMEMS. Het is een sensor die heel nauwkeurig de druk in een bloedvat kan meten.

Behandeling
Brugts: “We passen de sensor toe bij patiënten die lijden aan hartfalen, een aandoening waarbij de pompfunctie van het hart tekortschiet. Door hartfalen neemt de vullingsdruk in het hart toe. Het verlagen van die druk is de essentie van de behandeling van hartfalen."

Uitkomst
"Tot op heden konden we die drukstijging nooit op afstand meten. Dankzij de sensor kan dat nu wel. Voor hartfalen-cardiologen is dit apparaatje een uitkomst: het biedt ons de mogelijkheid om de vullingsdruk van het hart op tijd bij te sturen. Zorg op maat, dus. Ik beschouw CardioMEMS als een belangrijke stap voorwaarts in e-health en telemonitoring.”

Monitor 3 2017 coverTherapie
Ook in Monitor: het streven van dr. Martine Lamfers van het Erasmus MC Hersentumorcentrum naar een effectieve therapie tegen glioblastoom. Dit is een agressieve, moeilijk te behandelen vorm van hersenkanker. “Van de patiënten met een glioblastoom die behandeld worden met een combinatie van operatie, chemotherapie en bestraling, is na drie jaar nog 3% in leven. De gemiddelde levensverwachting is 14 maanden.”

Biobank
De zoektocht naar een betere therapie verloopt nu nog via het kweken van tumorcellen. Lamfers: “Van iedere patiënt die daar toestemming voor geeft, krijgen wij tumormateriaal. Sinds een jaar of 10 doen we dat in het Erasmus MC. Inmiddels hebben we een behoorlijke biobank opgebouwd.” Lamfers hoopt middels onderzoek op termijn te kunnen voorspellen hoe een tumorcel op een bepaald geneesmiddel zal reageren. "Het vaststellen van de genetische informatie met behulp van een stukje weefsel zal dan volstaan om de meest effectieve stof te selecteren.”

Lof
De nieuwe editie van Monitor verschijnt op de dag van Lof der Geneeskunst in print. De publiekslezing van het Erasmus MC gaat over goede zorg en geboorte. Prof. Eric Steegers, afdelingshoofd Verloskunde & Gynaecologie, zegt daarover in Monitor: “We beginnen nu te laat."

Basis
“Zwanger worden, zwanger zijn en geboorte. In die fases van het leven wordt de basis voor een gezondere generatie gelegd. Onderzoek én zorg die gericht zijn op die perioden zullen dan ook de meeste gezondheidswinst opleveren. Onze zorg start bij acht tot tien weken van de zwangerschap. Dan hebben al belangrijke ontwikkelingen van het embryo plaatsgevonden. De gezondheid van het kind vangt al eerder aan: bij de gezonde geslachtscellen van de ouders.”

Lees de volledige artikelen in Monitor.

gepubliceerd: 29 september 2017.

Deel deze pagina: