... / ... / ... / ... / 2016-12 / Verzekeraars kopen protonentherapie in

Verzekeraars kopen protonentherapie in

De ziektekostenverzekeraars DSW en Zilveren Kruis hebben HollandPTC gecontracteerd voor protonentherapie. Hiermee komt deze vorm van bestraling beschikbaar voor vier miljoen verzekerden.

HollandPTC
Verzekerd

De twee verzekeraars contracteren HollandPTC voor drie jaar, met als doel geleidelijke introductie van protonentherapie in Nederland. De ruim vier miljoen verzekerden van Zilveren Kruis en zeshonderdduizend van DSW, die van oudsher sterk vertegenwoordigd is in de Randstad, zijn nu verzekerd voor deze nieuwe behandeling tegen kanker. Dat heeft HollandPTC bekendgemaakt.

Trots
Rob Florijn, algemeen directeur HollandPTC: “Met beide verzekeraars hebben we al geruime tijd intensieve gesprekken gevoerd over de introductie van protonentherapie in Nederland en over de patiënten die in aanmerking moeten kunnen komen voor deze geavanceerde behandeling. Met medische collega Van Vulpen ben ik trots op het vertrouwen dat uit het driejaarscontract spreekt.”

Echt nodig
Chris Oomen: “DSW is gezond kritisch op nieuwe, dure technologieën in de gezondheids­zorg. Maar we hebben drie jaar geleden al gezegd dat als onze verzekerden dat écht nodig hebben, zij deze moderne behandeling moeten kunnen krijgen. Ik ben blij dat met onze steun het protonencentrum er ook gekomen is.”

Realistisch
Mariska Koster, voorheen longarts, nu medisch adviseur Zilveren Kruis: “Er is nog het nodige uit te zoeken over protonentherapie. In onze gesprekken en in hun aanpak bleek HollandPTC daar ook heel realistisch in. Samen introduceren we nu protonentherapie geleidelijk in Nederland. Patiënten hoeven als ze ervoor in aanmerking komen niet meer naar het buitenland.”

Geschikt
Florijn en Van Vulpen: “Protonentherapie is geen panacee. Dit meerjarig contract geeft ons de mogelijkheid om samen met ziekenhuizen, patiëntenverenigingen en deze verzekeraars te onder­zoeken voor welke patiënten protonentherapie bij uitstek geschikt en kosteneffectief is.”

Bestraling
Protonentherapie is een relatief nieuwe vorm van bestraling, waarbij de dosis heel nauwkeurig in de tumor terechtkomt, met een lagere radioactieve belasting. Hierdoor neemt de kans op bijwerkingen af. Voor bijvoorbeeld mensen met tumoren in het hoofd- en halsgebied en in en rond de ogen biedt bestraling met protonen voordelen.

Najaar 2017
Patiënten kunnen vanaf het najaar 2017 bij HollandPTC terecht, uitsluitend na verwijzing door een medisch specialist. Er zijn inmiddels afspraken gemaakt over verwijzing met onder meer het Erasmus MC, LUMC, Reinier de Graaf ziekenhuis en MCH-Bronovo Groep. Er lopen besprekingen met Antoni van Leeuwenhoek, AMC en VUmc.

Geleidelijk
Bij HollandPTC, gevestigd in Delft, zullen op termijn naar verwachting jaarlijks zeshonderd patiënten worden behandeld. Nu wordt deze therapie alleen buiten Nederland aangeboden.

gepubliceerd: 22 december 2016.

Deel deze pagina: