... / ... / ... / ... / 2016-12 / Reactie op de horkentest

Reactie op de horkentest

De integriteitstest die de opleiding geneeskunde van het Erasmus MC vanaf februari 2017 gaat gebruiken, wekt volop respons. Prof. Axel Themmen licht toe.

Andere naam
Engelse media noemen het een 'shitstorm' en prof. Themmen kwam er middenin terecht, met zijn horkentest. Die heet niet zo, maar de ware benaming, integriteitstest, bekt minder goed. De door de media gekozen naam scoorde inderdaad uitstekend: 'horkentest' belandde op nummer 1 van de bestgelezen artikelen in het AD.

Axel ThemmenScenario's
Het gaat om een test voor aankomend studenten geneeskunde. Zij krijgen 31 scenario's voorgelegd, waarmee hun integriteit wordt getoetst. Vooralsnog zonder gevolgen voor hun toelating, want de voorspellende waarde ervan moet nog worden vastgesteld. Een scenario is bijvoorbeeld dat iemand in de metro medestudenten luid hoort roddelen over een patiĆ«nt. Wat kan of zou die persoon moeten doen? Niets? De studenten aanspreken? De opleidingsdirecteur inlichten?

Wat goed is
Gekozen antwoorden kunnen in meer of mindere mate goed zijn. Wat fout is, daarover bestaat consensus, zo blijkt uit onderzoek dat aan de test voorafging. Wat goed is, lijkt minder eenduidig. "Er zijn blijkbaar meerdere wegen die leiden naar Rome", zegt Themmen.

Afkeurend
Het paginagrote AD-interview verscheen ook in de regionale kranten, gevolgd door berichtgeving in onder meer de Telegraaf, De Volkskrant, Trouw en het NOS Journaal, al dan niet in sterk afkeurende termen, zoals 'griezelig', 'heilloos' en 'onrechtvaardig'.

Belangstelling
Volop verontwaardiging, dus. Of toch niet? Veel reacties onder het AD bericht waren helemaal niet negatief, blikt Themmen terug. En vanuit de universiteiten in Nijmegen, Eindhoven en Twente ontving hij mails, waarin belangstelling werd getoond voor het initiatief.

Te vroeg
Dat 17 of 18 jaar te vroeg is om iemands integriteit te meten, daarmee is Themmen het oneens. "De ontwikkeling op dit punt is dan al behoorlijk op weg. Het idee om de integriteit alleen maar aan het einde van de opleiding te meten, vind ik minder goed. Dan ben je al zes jaar verder."

Veelomvattend
Themmen miste twee punten in de publiciteit. Naar verwachting zullen nog geen tien studenten op de integriteitstest stuklopen, terwijl honderden deze goed gaan maken. Daarnaast staat de test niet op zichzelf, maar is onderdeel van een veelomvattend programma, dat heeft als doel studenten op te leiden tot beste dokters, ook op het gebied van integriteit, empathie, attitude en professionaliteit.

Wenselijk
Dat de aankomend student sociaal wenselijke antwoorden kan geven, is geen bezwaar. Daaruit blijkt in ieder geval dat iemand weet hoe het hoort, zegt hij. Er zijn bovendien technieken in de test opgenomen, waarmee met het sociaal wenselijk antwoorden rekening kan worden gehouden.

Bedreigd
De enkeling die er door de test uitgevist wordt, is bijvoorbeeld de student die illegaal in examens handelt. En de student die zijn docent bedreigt als die een onvoldoende geeft. "Dat zijn mensen van wie je echt niet wilt dat ze arts worden", zegt Themmen.

gepubliceerd: 15 december 2016.

Deel deze pagina: