... / ... / ... / ... / 2016-11 / Wereldexpert stamcellen aangesteld

Wereldexpert stamcellen aangesteld

Het Erasmus MC heeft een Canadese hoogleraar aangetrokken die geldt als een wereldautoriteit op het gebied van lichaamsreparatie met behulp van stamcellen.

PeterZandstra
Lof

Het betreft prof. Peter Zandstra, die eerder naar Rotterdam was gekomen voor Lof der Geneeskunst. Dat is de jaarlijkse publiekslezing van het Erasmus MC, waarvan de titel ditmaal luidde: 'De maakbare mens' (film van gehele evenement).

Querido
De Canadees bezet twee jaar lang de Querido-leerstoel. Deze is in 2001 ingesteld en heeft als doel bruggen te bouwen tussen medisch-wetenschappelijk onderzoek, medische opleidingen en de gezondheidszorg.

Toronto
Zandstra werkt voor de universiteit van Toronto. Hij is deskundig in het repareren van lichaamsschade met behulp van stamcellen. Wetenschappers noemen dat 'regeneratieve geneeskunde'.

Schade
Ieder lichaamsdeel ontstaat uit stamcellen. Het zijn een soort bouwstenen en door die te isoleren, kunnen ze in het lab worden gekweekt tot vele vormen, bijvoorbeeld huid-, bloed- of hersencellen. Daarmee kan, zo is althans het streven, allerlei schade in het lichaam worden hersteld. Met name leukemie (bloedkanker) willen wetenschappers zo aanpakken.

Weefsel
Zandstra is hoogleraar 'tissue engineering', wat vertaald kan worden met 'weefseltechnologie', aan het Institute of Biomaterials and Biomedical Engineering in Toronto. Hij verricht onderzoek naar technieken om het therapeutisch gebruik van bepaalde typen stamcellen te verhogen. Onderdelen hiervan zijn het versneld kweken en herprogrammeren van stamcellen.

Toerisme
Zandstra wijst op de gevaren van stamceltoerisme, waarbij wanhopige patiënten naar niet-professionele klinieken in onder meer China afreizen om zich daar te laten inspuiten. Het genezend effect van de behandeling is onbewezen en de gevaren worden gebagatelliseerd, waarschuwt hij.

gepubliceerd: 1 november 2016.

Deel deze pagina: