... / ... / ... / ... / 2016-11 / Klein leed bij opsporing baarmoederhalskanker

Klein leed bij opsporing baarmoederhalskanker

Elk jaar hebben ongeveer honderdduizend vrouwen in Nederland na het afnemen van het uitstrijkje milde klachten als lichte pijn, bloedingen en afscheiding.

Afwijkend
Circa vijftienduizend vrouwen voelen zich bovendien gespannen in de maanden erna, als bleek dat de uitslag van het uitstrijkje afwijkend was en vervolgonderzoek moest plaatsvinden. Ook de biopten en behandelingen na een afwijkend uitstrijkje leveren vaak tijdelijke lichamelijke klachten op.

Vergeleken
Dat concluderen onderzoekers Dik Habbema van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg en patholoog Folkert van Kemenade, beiden verbonden aan het Erasmus MC. Zij brachten de ‘bijwerkingen’ van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker in kaart. MGZ werkte in de studie nauw samen met Amerikaanse onderzoekers, waarbij bijwerkingen in de twee landen zijn vergeleken. De resultaten van de studie zijn gepubliceerd in International Journal of Cancer.

Gunstig
BaarmoederhalskankeronderzoekOndanks de grote aantallen klachten steekt Nederland gunstig af ten opzichte van de Verenigde Staten. Daar hebben vrouwen circa drie keer zo vaak last van genoemde klachten, doordat meer uitstrijkjes worden afgenomen en meer biopten worden genomen en behandelingen plaatsvinden. In Nederland krijgen vrouwen van dertig tot zestig jaar elke vijf jaar een uitnodiging voor een uitstrijkje. In de Verenigde Staten begint de screening op jongere leeftijd en wordt er langer mee doorgegaan.

Succesvol
Het bevolkingsonderzoek is in beide landen even succesvol, wat betreft het terugdringen van baarmoederhalskanker en de sterfte daaraan. De veel intensievere aanpak in de Verenigde Staten blijkt weinig meerwaarde te hebben.

Geregistreerd
De onderzoekers concluderen dat beter rekening moet worden gehouden met lichamelijke klachten die door het onderzoek worden veroorzaakt. Biopten en behandelingen moeten worden geregistreerd en de klachten ervan verder onderzocht. Dit geldt ook voor de nieuwe opzet van het bevolkingsonderzoek, waarin uitstrijkjes worden onderzocht op de aanwezigheid van het Humaan Papilloma Virus (HPV) in plaats van afwijkende celstructuren.

Lees het persbericht van het Erasmus MC.

gepubliceerd: 21 november 2016.

Deel deze pagina: