... / ... / ... / ... / 2016-11 / Meerderheid is vrouw

Meerderheid is vrouw

Voor het eerst in de geschiedenis van de Erasmus Universiteit Rotterdam telt deze meer vrouwelijke dan mannelijke studenten. Bovendien starten er steeds meer internationale studenten.

Studenten aan de EUR
Telling
Het aantal studenten uit het buitenland is dit collegejaar op de EUR toegenomen met 13%, tot ruim 5.300, blijkt uit de jaarlijkse telling. Zo'n een op de vijf studenten komt nu van over de grens.

Top 5
De top 5 van internationale studenten wordt aangevoerd door Duitsers (828), op afstand gevolgd door Grieken (386) en Chinezen (373). Uit Italië en Frankrijk komen bijna 300 studenten. De EUR telt zo’n 130 nationaliteiten.

Reputatie
De toename van internationale studenten hangt samen met verschillende factoren. Zo zijn er steeds meer internationale Engelstalige bachelor- en masterprogramma’s. Ook speelt de goede reputatie een rol, aldus de EUR. Mensen die in Rotterdam hebben gestudeerd, raden de Erasmus Universiteit aan bij familie en vrienden, blijkt ook uit de International Student Barometer. Vermoedelijk draagt ook de goede internationale reputatie van de stad Rotterdam bij aan de aantrekkelijkheid van studeren daar.

Wereldburgers
Prof. Kristel Baele, voorzitter van het College van Bestuur: "De Erasmus Universiteit wil een aantrekkelijke plek zijn voor zowel Nederlandse als internationale talenten. Blootstelling aan nieuwe, andere perspectieven is goed voor de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Uiteindelijk profiteert de maatschappij als geheel daarvan. We willen al onze studenten, Nederlandse en internationale, opleiden tot wereldburgers die tijdens hun latere loopbaan kunnen samenwerken met collega's uit verschillende culturen en met verschillende achtergronden.”

Rotterdam
Volgens Baele profiteert ook Rotterdam van de internationalisering: “We zien dat veel internationale studenten, promovendi en wetenschappers die aan de Erasmus Universiteit komen studeren of werken zich ook in Rotterdam willen vestigen. Deze groep draagt meer dan gemiddeld bij aan de ontwikkeling van de lokale economie.”
Erasmusbrug en Kop van Zuid

gepubliceerd: 7 november 2016.

Deel deze pagina: