... / ... / ... / ... / 2016-07 / Negen Veni's toegekend

Negen Veni's toegekend

Negen Erasmus MC'ers ontvangen een Veni-beurs van NWO. Ze gaan hiermee onderzoek verrichten naar onder meer worminfecties, bijziendheid en een overactief afweersysteem.

NWO subsidieVeelbelovend
De subsidie bedraagt maximaal € 250.000 per onderzoeker. In totaal gaan 158 beurzen naar jonge, veelbelovende wetenschappers, aldus de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Veel aanvragen
Er waren deze ronde ruim duizend aanvragen ingediend. Hieronder de lijst van de Erasmus MC'ers die hun voorstel zagen gehonoreerd, met vetgedrukt hun onderzoek.

Genetische oorzaken van stoornissen in de neuro-ontwikkeling
Dr. Stefan Barakat. Stoornissen van de hersenontwikkeling komen frequent voor, maar zijn vaak onbegrepen. Hier testen de onderzoekers of afwijkingen van niet-coderende genoomelementen een belangrijke rol kunnen spelen in het ziekteproces. Middels een nieuwe methode worden deze zogenoemde enhancers geïdentificeerd, en functioneel getest door middel van minihersenen gemaakt van stamcellen van patiënten.

Grootschalige verbetering van bestralingsbehandelingen van kankerpatiënten
Dr. ir. Sebastiaan Breedveld, afdeling Radiotherapie. De wereldwijd toegepaste, grotendeels handmatige methode voor het maken van bestralingsplannen resulteert vaak in suboptimale behandeling. Mogelijke gevolgen zijn ernstige bijwerkingen of een verminderde kans op genezing. In dit project worden wiskundige methoden ontwikkeld die ervoor zorgen dat technieken voor volledig automatische generatie van hogekwaliteitbestralingsplannen grootschalig kunnen worden toegepast.

Eliminatie van worminfecties in mensen
Dr. Luc Coffeng, afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg. Worminfecties hebben nog altijd een groot effect op de gezondheid en sociaaleconomische situatie van meer dan een miljard mensen. Deze infecties staan op de agenda om mondiaal uitgeroeid te worden. De onderzoeker zal nieuwe methoden ontwikkelen om beter te begrijpen en voorspellen hoe massabehandeling tot uitroeiing van worminfecties kan leiden.

Grip op uitval van werknemers
Dr. Karen Oude Hengel. Inzicht krijgen in de arbeidsparticipatie van chronisch zieken is belangrijk, gezien de vergrijzing. Relatief weinig is bekend hoe het macroniveau de grote Europese verschillen in arbeidsparticipatie verklaart. De onderzoeker bestudeert met innovatieve statistische methoden de invloed van nationaal beleid en het economisch klimaat op de arbeidsparticipatie van chronisch zieken.

Van verschillende naar beste behandeling
Dr. Hester Lingsma, afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg. Er zijn vaak grote verschillen in behandeling tussen ziekenhuizen, mede omdat van veel behandelingen niet duidelijk is hoe effectief ze zijn. In dit project zal de onderzoeker de variatie tussen ziekenhuis juist gebruiken om erachter te komen welke behandelingen wel en niet werken, onder andere voor patiënten met traumatisch hersenletsel.

Immuniteit van de long onder een moleculair vergrootglas
Dr. Ralph Stadhouders, afdeling Longziekten. Het immuunsysteem beschermt ons tegen ziekteverwekkers. Echter, soms vergist ons immuunsysteem zich en reageert het overdreven heftig op onschuldige stoffen, met allergieën of astma als gevolg. De onderzoeker gaat in de kern van de verantwoordelijke immuuncellen bekijken hoe ze worden geactiveerd en waarom dit fout gaat bij astma.

Genen als experiment van de natuur?
Dr. Sonja Swanson, afdeling Epidemiologie. De verdeling van onze genen wordt vaak gezien als een experiment van de natuur, waarmee de gevolgen van overgewicht op hart- en vaatziekten, hersenziekten en psychiatrische ziekten bestudeerd kunnen worden. Er zullen nieuwe analysetechnieken worden ontwikkeld om door middel van genen het gezondheidseffect gedurende het hele leven van overgewicht op gezondheid te ontrafelen.

Focus op hoge bijziendheid
Dr. Virginie Verhoeven, afdelingen Oogheelkunde en Klinische Genetica. Hoge bijziendheid, dat wil zeggen een brilsterkte van -6 of meer, leidt tot blindheid en komt steeds vaker voor. Behandelingsmogelijkheden zijn momenteel beperkt. De onderzoeker gaat na hoe een ingewikkeld samenspel tussen erfelijke factoren en omgevingsfactoren kan leiden tot hoge bijziendheid en hoe deze voorkomen kan worden.

Diagnoses stellen in een fractie van een seconde
Dr. Laura Zwaan, IMERR. Een radioloog bekijkt röntgenfoto's slechts een fractie van een seconde en stelt de correcte diagnose. Hoe kan zo'n complexe taak in zo'n korte tijd correct worden uitgevoerd? In hoeverre speelt de context hierbij een rol? Hoe ontwikkelt deze vaardigheid zich? In dit project wordt dit fascinerende proces ontrafeld.

gepubliceerd: 15 juli 2016.

Deel deze pagina: