... / ... / ... / ... / 2016-02 / Extra specialisme kinderartsen

Extra specialisme kinderartsen

In het Erasmus MC-Sophia gaat een nieuwe opleiding voor kinderartsen van start, als extra specialisme op het gebied van erfelijke en aangeboren aandoeningen.

kind_onderzoek04-grDe enige
De opleiding kinderarts erfelijke en aangeboren aandoeningen is per 1 februari 2016 officieel erkend voor het Erasmus MC. Het is de enige in Nederland.

Intensief
Kinderen met erfelijke en aangeboren aandoeningen hebben intensieve (para)medische zorg nodig. Patiënten en hun ouders hebben baat bij een gespecialiseerde kinderarts die als intermediair tussen tal van disciplines het medisch beleid en de zorg kan afstemmen en coördineren. Dat vereist specifieke expertise en competenties, waarvoor een aanvullende opleiding nodig is.

Regio
Dr. Carsten Lincke, kinderarts en opleider EAA: "De kinderarts EAA is bij uitstek geschikt voor een integrerende rol ten bate van de gehele derdelijnszorg. De uitstromende kinderartsen EAA zorgen voor uitbreiding en onderhoud van samenwerkingsnetwerken ver buiten de eigen regio."

Expertisecentra
Het Erasmus MC kent verschillende expertisecentra voor zeldzame ziekten. In het Sophia ligt de nadruk op complexe erfelijke en aangeboren aandoeningen, waarvoor kinderen uit heel Nederland naar Rotterdam worden verwezen.

Zeldzame aandoeningen
Zie www.erasmusmc.nl/zeldzame-aandoeningen voor meer informatie over de 53 erkende expertisecentra voor zeldzame aandoeningen in het Erasmus MC.

Lees ook het persbericht.

gepubliceerd: 29 februari 2016.

Deel deze pagina: