... / ... / ... / ... / 2015-04 / Computer kan dementie vaststellen

Computer kan dementie vaststellen

Geavanceerde dementieprogramma’s op computers blijken in staat om dementie al in een vroeg stadium nauwkeurig te bepalen.

Hersenscans blauw gekleurd
Lastig
Het stellen van de diagnose dementie, waartoe ook de ziekte van Alzheimer behoort, kan bij het begin van de aandoening lastig zijn. De symptomen ervan, zoals achteruitgang van het kortetermijngeheugen en ongeremdheid, kunnen overeenkomen met die van andere ziektes.

Krimp
Een MRI-scan draagt bij aan een correcte diagnose. Als gevolg van dementie krimpen de hersenen namelijk en met MRI kan het hersenvolume in kaart worden gebracht. Computerprogramma’s meten vervolgens het hersenvolume.

Uitgezocht
De Biomedical Imaging Group Rotterdam van het Erasmus MC zocht uit of dit ook echt goed gebeurt. Het antwoord luidt: ja, tot 70% van de beoordelingen was correct. 

Vergelijken
Door de hersenvolumes uit te rekenen na een MRI-scan en deze te vergelijken met die van gezonde mensen en met mensen met dementie, kan de computer inderdaad nauwkeurig vaststellen of een patiënt dementie heeft.

Hele wereld
In de studie zijn 29 computerprogramma’s van over de hele wereld vergeleken. De programma’s moesten steeds 354 MRI-scans van Nederlandse en Portugese patiënten beoordelen.

Vroeg stadium
Het ging om scans van patiënten uit ziekenhuizen in Rotterdam, Amsterdam en Porto (Portugal) die een vroeg stadium van de ziekte van Alzheimer hadden of die juist gezond waren.

Drie groepen
Vijftien onderzoeksteams moesten de patiënten zo goed mogelijk classificeren in een van de drie diagnosegroepen.

Beste diagnose
Onderzoeker Esther Bron: “De beste diagnoses blijken te worden gesteld door computerprogramma’s die naast het hersenvolume ook nog andere metingen met de MRI-scan doen, zoals de vorm van bepaalde hersengebieden. Deze programma's worden nog niet in het ziekenhuis gebruikt. Onze verwachting is dat dit in de toekomst wel zal gebeuren, en dankzij zulke programma’s beter gediagnostiseerd kan worden.”

Nederland
In Nederland leven zo’n 260.000 mensen met dementie. Dit aantal zal naar verwachting stijgen naar meer dan 500.000 patiënten, in 2040.

Het Rotterdamse onderzoek, ‘The CADDementia challenge’, is gepubliceerd in het vakblad NeuroImage.

gepubliceerd: 8 april 2015.

Deel deze pagina: