... / ... / ... / ... / 2015-03 / Duurzaam filter voor Erasmus MC

Duurzaam filter voor Erasmus MC

Het Erasmus MC tekent dinsdag 10 maart als eerste academische ziekenhuis een contract voor het gebruik van het Pharmafilter. Dit systeem kan ziekenhuisafval op milieuvriendelijke wijze vermalen, afvoeren en filteren.

Het systeem wordt geïntroduceerd in de nieuwbouw van het Erasmus MC. Later volgen het Erasmus MC-Sophia en het faculteitsgebouw.

pharmafilterAfbreekbaar
Vanaf 2017 wordt zo veel mogelijk gewerkt met biologisch afbreekbare wegwerpvoorwerpen, waaronder bekertjes, borden, bestek, maar ook po’s en urinalen. Na gebruik worden de voorwerpen in vermalers op de afdelingen gedeponeerd. Ook etensresten en  ziekenhuisafval, zoals (bebloed) verband, gaasjes, spuiten en infuusmateriaal, komen straks in het Pharmafilter terecht.

Biogas
De vermalers, die het afval tot pulp vermorzelen, zijn aangesloten op het interne rioleringssysteem van de nieuwbouw. Via de riolering komt dit afval in de vergistingsinstallatie van het Pharmafilter, in de kelder van een van de nieuwe gebouwen van het Erasmus MC. Daar worden de restanten gedurende enkele weken biologisch afgebroken en deels omgezet in biogas. Het gas wordt hergebruikt, het restafval wordt afgevoerd.

Afvalwater
Het afvalwater uit onder andere keukens, douches en toiletten komt in de waterzuiveringsinstallatie van het filter terecht. Schadelijke stoffen zoals medicijnresten, hormonen en giftige cytostatica (kankermedicatie) worden daar uit het water gehaald en geoxideerd.

Disposables
Het Pharmafilter past in het streven van het Erasmus MC om milieuvriendelijk te ondernemen. Ook draagt het bij aan een veiliger patiëntenzorg, onder meer omdat de kans op verspreiding van micro-organismen veel kleiner is bij gebruik van 'disposables'.

Lees ook het persbericht.

gepubliceerd: 10 maart 2015.

Deel deze pagina: