... / ... / ... / ... / 2014-12 / Vogelgriepvirus aangetroffen bij wilde vogels...

Vogelgriepvirus aangetroffen bij wilde vogels

In poepmonsters van de eendensoort de smient is het H5N8-vogelgriepvirus aangetroffen.

vogelgriep H5N1Van een groep van 150 smienten zijn 52 poepmonsters verzameld, waarvan in twee poepmonsters het virus is aangetroffen. De smienten bevonden zich op een grasland tussen Kockengen en Kamerik in de gemeente Woerden, provincie Utrecht. Het deel van het vogelgriepvirus van de smienten dat is onderzocht, is genetisch bijna identiek aan het virus dat eerder is gevonden in een pluimveebedrijf in Hekendorp.

Overwinteren
Smienten zijn eenden die met name in de winter in grote aantallen in Nederland voorkomen. Ruim 60% van de Noordwest-Europese populatie overwintert in Nederland. De verwachting is dat de overwinterende smienten de komende maand nog in aantal zullen toenemen. De meeste smienten worden waargenomen in waterrijke gebieden in het westen, maar ook meer naar het oosten langs de grote rivieren van Nederland.

Getest
Onlangs is in Duitsland het vogelgriepvirus aangetroffen bij een wintertaling. Ook wintertalingen in Nederland zullen intensiever worden getest op aanwezigheid van het virus.
Of het ook bij andere wilde vogelsoorten voorkomt, wordt nog onderzocht. De afgelopen weken zijn meer dan duizend vogels, waaronder eenden, ganzen en zwanen, getest op de aanwezigheid van vogelgriep H5N8. Bij deze bemonsterde vogels werd het griepvirus niet aangetroffen.

Extra alert
Meer onderzoek is nodig om uit te zoeken hoe vaak het H5N8-virus voorkomt onder smienten en andere wilde vogels. De aanwezigheid van het virus bij smienten geeft aan dat pluimveehouders extra alert moeten zijn op de hygiĆ«ne, om insleep en verdere uitbraken te voorkomen.

Mensen
Het aantonen van het virus in smienten heeft geen directe gevolgen voor de volksgezondheid. Het virus is niet aangetroffen bij mensen die intensief contact hebben gehad met besmet pluimvee. 

Lees meer in het Erasmus MC-persbericht.

gepubliceerd: 1 december 2014.

Deel deze pagina: