... / ... / ... / ... / 2014-12 / Geheugenverlies voorbode van beroerte

Geheugenverlies voorbode van beroerte

Hoger opgeleiden met geheugenverlies hebben meer kans op een beroerte dan lager opgeleiden met deze klachten. Dat ontdekten onderzoekers van het Erasmus MC op basis van gegevens van het bevolkingsonderzoek ERGO.

De resultaten zijn online verschenen in het wetenschappelijk tijdschrift Stroke van de American Heart Association.

infarct-vergeetachtig-dementBeschadiging
Ieder jaar krijgen ongeveer 47.000 Nederlanders een beroerte. Dit is een acute beschadiging van de hersenen, door een afsluiting of een scheur van een bloedvat. Van slechts een beperkt deel van de beroertes is bekend hoe ze ontstaan. “Er zijn meerdere factoren die een rol spelen en deze zijn nauwer met elkaar verbonden dan gedacht”, zegt Arfan Ikram, neuro-epidemioloog van de afdeling Epidemiologie van het Erasmus MC.

Voorspellen
Uit eerdere studies blijkt dat een beroerte geheugenklachten kan veroorzaken en in het verlengde daarvan dementie. De onderzoekers draaiden dit verband om. Ikram: "Wij vroegen ons af of geheugenklachten een verhoogd risico op een beroerte kunnen voorspellen. Wij vonden dat hoger opgeleiden met geheugenklachten 39% meer kans hebben op een beroerte en dat het geheugenverlies bij hen een duidelijke voorbode kan zijn van een beroerte.”

Buffer
"De hersenen van hoger opgeleiden hebben door training op jonge leeftijd een meer ontwikkelde cognitieve reserve", zegt Ikram. "Dit betekent dat zij een bepaalde buffer hebben wanneer zij later getroffen worden door hersenziekten zoals dementie. Zij kunnen door hun beter ontwikkelde brein meer hersenschade incasseren. Wanneer zij last krijgen van geheugenklachten is er dus vaak al veel meer aan de hand en is er dus ook meer kans op een beroerte.”

Lees meer in het Erasmus MC-persbericht of ga naar de website van het ERGO-onderzoek.

gepubliceerd: 12 december 2014.

Deel deze pagina: