... / ... / ... / ... / 2014-12 / Focus op moeilijke tumoren

Focus op moeilijke tumoren

Een werkgroep onder voorzitterschap van prof. Harry de Koning van het Erasmus MC heeft in kaart gebracht welke aspecten vroege ontdekking van moeilijke tumorsoorten belemmeren. De adviezen van de werkgroep staan in een onlangs verschenen rapport.

Gunstig effect
De aandacht voor vroege ontdekking van kanker concentreert zich vooral op tumorsoorten waarbij het gunstige effect van vroegopsporing is bewezen. Dat constateert KWF Kankerbestrijding op haar website.

Dr. Bruno onderzoekt patiënt met endoscopieMoeilijke tumoren
KWF wil meer aandacht voor 'moeilijke tumoren': tumorsoorten die relatief veel voorkomen met een slechte prognose, waarin de afgelopen periode weinig vooruitgang is geboekt.

Inventarisatie
De werkgroep van de Signaleringscommissie Kanker heeft daarom een inventarisatie gemaakt van wetenschappelijk onderzoek en de klinische praktijk bij vroege ontdekking van slokdarm-, alvleesklier- en eierstokkanker.

Download
De bevindingen van de werkgroep zijn gepubliceerd in het rapport 'Vroege ontdekking van slokdarm-, alvleesklier- en eierstokkanker'. Het document bevat aanbevelingen om vroege ontdekking te bevorderen.

Erasmus MC
Vanuit het Erasmus MC zijn, behalve prof. Harry de Koning, onder meer chirurg dr. Bas Wijnhoven en MDL-arts prof. Marco Bruno (foto) bij het onderzoek betrokken.

gepubliceerd: 31 december 2014.

Deel deze pagina: