... / ... / ... / ... / 2014-11 / Oogonderzoeken onder de loep

Oogonderzoeken onder de loep

Onderzoekers van het Erasmus MC betwijfelen het nut van twee oogonderzoeken die op het consultatiebureau plaatsvinden bij kinderen van tussen 6 maanden en 3 jaar.

kinderogenGeboorte
Frea Sloot, onderzoeker op de afdeling Oogheelkunde van het Erasmus MC, volgt twee groepen van elk 6.000 kinderen vanaf hun geboorte. Dat doet ze samen met Icare Jeugdgezondheidszorg en GGD Amsterdam-Noord.

Lui
De ene groep wordt wel en de andere groep niet onderzocht. Uit de studie van Sloot blijkt dat het aantal kinderen dat na het oogonderzoek op 6 tot 9 maanden naar de oogarts en orthoptist verwezen werd, in beide groepen bijna gelijk was, net als het aantal kinderen met een lui oog.

Ouders
Bij de kinderen met een lui oog was dit defect in alle gevallen veroorzaakt door scheelzien. Het scheelzien werd meestal door de ouders zelf opgemerkt.

Zinvol
De wetenschappers benadrukken dat hun studie niet het oogonderzoek kort na de geboorte of de meting van het scherp zien op 3 en 4 jaar betreft. Sloot: "Die zijn zeker zinvol, want daarmee is bijvoorbeeld het aantal kinderen in Nederland met een blijvend lui oog verminderd van 3% naar 0,8%."

Lees meer in het persbericht.

gepubliceerd: 12 november 2014.

Deel deze pagina: