... / ... / ... / ... / Juli 2014 / Onderzoek Poldermans afgerond

Onderzoek Poldermans afgerond

Het tweede vervolgonderzoek naar het werk van dr. Don Poldermans is afgerond. Daarin zijn 247 nog niet eerder onderzochte publicaties tegen het licht gehouden.

Onzorgvuldigheden wetenschappelijke integriteit
Het vervolgonderzoek leverde geen aanwijzingen op voor vervalste gegevens, maar legde wel bij herhaling optredende onzorgvuldigheden bloot.
 
Schending
Het dienstverband met Poldermans is eind 2011 beëindigd wegens schending van de wetenschappelijke integriteit.

Onderzocht
Na rapportages in 2011 en 2012 over de wetenschappelijke integriteit van publicaties van voormalig hoogleraar Poldermans, zijn de overige studies waarbij Poldermans hoofd- of leidinggevende coauteur was, onderzocht.
 
Hoofdlijnen
De commissie die dit onderzoek uitvoerde, heeft hierover op 25 juli gerapporteerd. Het volledige rapport is te vinden op www.erasmusmc.nl.
 
Goedkeuring
De onderzochte gegevens stemden in hoofdlijnen overeen met de gepubliceerde resultaten. Wel zijn onzorgvuldigheden aangetroffen. Deels betrof dit het rapporteren van goedkeuring door de Medisch Ethische Toetsing Commissie (METC), terwijl deze er niet was en formeel ook niet nodig was. Deze onzorgvuldigheid heeft geen gevolgen voor de betrouwbaarheid van de resultaten. 

Lees ook het persbericht.

gepubliceerd: 25 juli 2014.

Deel deze pagina: