... / ... / ... / ... / Februari 2014 / Sterftecijfers niet openbaar

Sterftecijfers niet openbaar

De huidige sterftecijfers zijn onbetrouwbaar en geven geen goed beeld van de kwaliteit van de zorg. Daarom publiceert het Erasmus MC deze niet, zo licht dr. Jan Hazelzet toe.

overlijden patientVerplicht
Vanaf zaterdag 1 maart 2014 is het voor ieder Nederlands ziekenhuis verplicht om de zogeheten HSMR-sterftecijfers op de eigen website te publiceren. Ook moet die informatie worden verzonden naar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Helpen
Inzicht in de sterftecijfers kan de consument helpen bij het maken van een keuze voor een bepaald ziekenhuis, stelt minister Edith Schippers (Volksgezondheid).

Bezwaren
Het Erasmus MC is het enige academische ziekenhuis dat de sterftecijfers niet openbaar zal maken. Het maakt al jaren principiële bezwaren tegen openbaring van de sterftecijfers, omdat de vergelijking tussen ziekenhuizen mank loopt. Dat komt onder meer omdat onvoldoende rekening wordt gehouden met de patiëntenpopulatie per ziekenhuis. 

Doorsturen
Dr. Jan Hazelzet, chief medical information officer, tevens kinderarts, licht toe in de NRC: “Iemand met hartfalen die verslechtert, wordt dan door omliggende ziekenhuizen naar ons gestuurd, omdat wij meer instrumenten en bijzondere medicatie hebben. De kans dat die ernstige zieke persoon hier overlijdt is dus ook groter. Maar dat ligt niet aan de kwaliteit die wij bieden.”

Belangrijk
Het Erasmus MC publiceert binnenkort wel de resultaten van een uitgebreid dossieronderzoek van alle in 2012 overleden patiënten. Verder neemt het deel aan een internationaal onderzoek waarin wereldwijd de sterftecijfers van academische ziekenhuizen worden vergeleken. Hazelzet: “Wij vinden openheid en transparantie ontzettend belangrijk, net als de minister, maar er moet wel goed vergeleken kunnen worden.”


gepubliceerd: 27 februari 2014.

Deel deze pagina: