... / ... / ... / ... / Oktober 2012 / Wetenschappelijke integriteit opnieuw...

Wetenschappelijke integriteit opnieuw onderzocht

Het Erasmus MC heeft vervolgonderzoek laten doen na de kritische rapportage van de commissie Wetenschappelijke Integriteit in 2011. De uitkomsten, die vandaag zijn bekendgemaakt, bevestigen de eerdere conclusies van de commissie.

wetenschappelijke integriteitTekortkomingen
In november 2011 rapporteerde de commissie Wetenschappelijke Integriteit schendingen van de wetenschappelijke integriteit bij een aantal studies van het Erasmus MC. De schendingen betroffen ernstige tekortkomingen in de procedure waarmee toestemming van patiënten voor deelname aan een studie wordt vastgelegd, het insturen van publicaties op basis van onbetrouwbare gegevens en wetenschappelijk onzorgvuldige dataverzameling.

Beëindigd
Deze schendingen van de wetenschappelijke integriteit hebben niet geleid tot gezondheidsschade bij patiënten. Het dienstverband met de hoofdonderzoeker is beëindigd.

Dataverzameling
Op aanbeveling van de commissie heeft het Erasmus MC door een nieuwe commissie nader onderzoek laten doen naar een aantal (onderdelen van) studies van dezelfde onderzoeksgroep. Uit dat onderzoek blijkt een vergelijkbaar beeld. Naar overtuiging van de commissie is er sprake van schendingen van de wetenschappelijke integriteit vanwege het ontbreken van brondocumenten, onzorgvuldige dataverzameling en het gebruik van fictieve gegevens.

Het volledige rapport van het onderzoek in 2012 is online in te zien. Lees ook het persbericht van het Erasmus MC.

gepubliceerd: 9 oktober 2012.

Deel deze pagina: