... / ... / ... / ... / December 2011 / Minder sterfte borstkanker na deelname...

Minder sterfte borstkanker na deelname bevolkingsonderzoek

Vrouwen die hebben deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker, lopen de helft minder risico om te overlijden aan borstkanker. Tot deze conclusie komen onderzoekers van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC.

Het onderzoek, in opdracht van het RIVM, verschijnt 7 december op de site van het internationale tijdschrift Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention.

Driemaal
Vrouwen bij wie borstkanker wordt geconstateerd en die voorafgaand aan die diagnose minstens driemaal hebben deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker, blijken in dit onderzoek 49% minder kans te hebben om te overlijden aan deze aandoening.

Nog groter
Bij iets oudere vrouwen, tussen de 70 en 75 jaar, blijkt het effect van borstkankerscreening nog groter. Bij hen nam het risico om te overlijden aan borstkanker met 84% af. Voor de wat jongere vrouwen, tussen 50 en 69 jaar, ligt dat percentage wat lager, namelijk 39%.

Belangrijk
Prof. Harry de Koning, bijzonder hoogleraar Vroegopsporing van ziekten: “De uitkomsten van dit onderzoek tonen aan hoe belangrijk het is dat er bevolkingsonderzoek naar borstkanker plaatsvindt. We zien nu hoezeer het bevolkingsonderzoek het risico op het overlijden aan borstkanker vermindert.

Risico
De deelname aan het bevolkingsonderzoek in Nederland is al heel hoog. Ruim 80% van de vrouwen uit de doelgroep neemt eraan deel. Dit aantal zou natuurlijk nog verder omhoog kunnen, dan verlagen nog meer vrouwen hun risico om aan borstkanker te overlijden.”

NOS
Bekijk het NOS Journaal-item over het onderzoek van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg, of beluister het radio-interview van de NOS met prof. Harry de Koning.
Lees ook het persbericht van het Erasmus MC.

 

gepubliceerd: 7 december 2011.

Deel deze pagina: