... / ... / ... / ... / December 2009 / Baby van lager opgeleide heeft moeilijker...

Baby van lager opgeleide heeft moeilijker temperament

Baby’s uit gezinnen met een laag inkomen en een lage opleiding hebben een moeilijker temperament dan baby’s van hoogopgeleide ouders. Het verschil is zes maanden na de geboorte al zichtbaar.

Voorspeller
Dit blijkt uit promotieonderzoek van Pauline Jansen van het Erasmus MC. Een moeilijk temperament bij baby’s  kan een voorspeller zijn voor latere gedragsproblemen, zoals ADHD en angststoornissen. “Nu uit mijn onderzoek blijkt dat een lastiger temperament al bij zes maanden oude baby’s te zien is, zouden pogingen om gedragsproblemen aan te pakken dus al vroeg in het leven kunnen starten.’’

Stressverschijnselen
Baby’s met een moeilijker temperament krijgen stressverschijnselen bij normale dagelijkse handelingen. Ze huilen bijvoorbeeld hard bij het in bad gaan, aankleden en het verwisselen van luiers. ‘’Hoewel alle baby’s daar wel eens last van hebben, hebben kinderen met een moeilijker temperament deze problemen in veel ergere mate’’, zegt Jansen. Dit heeft verschillende oorzaken.  Zo hebben de ouders of verzorgers vaker last van stress en heeft de moeder vaker psychische problemen. Daarnaast zijn het vaker gezinnen met een alleenstaande moeder.

Sociale ongelijkheid
Jansen heeft ook onderzocht wat de invloed is van sociale ongelijkheid op de zwangerschap. Ze toont onder andere aan dat vrouwen met een lagere opleiding een groter risico lopen op een vroeggeboorte en een laag geboortegewicht. Dat komt omdat deze zwangeren vaker roken en meer last hebben van stress.

De promovendus heeft gebruik gemaakt van Generation R-gegevens. Dat is het onderzoek naar de groei, ontwikkeling en gezondheid van 10.000 kinderen in Rotterdam. De kinderen worden vanaf de vroege zwangerschap tot hun jongvolwassenheid gevolgd.

Lees het Erasmus MC-persbericht.

Date published: 7 December 2009.

Share this page: