... / ... / ... / ... / Mei 2008 / Voorspellingsmodel geeft beter zicht op...

Voorspellingsmodel geeft beter zicht op zwangerschapskansen

Gynaecologen zouden een voorspellingsmodel moeten gebruiken om een betere inschatting te maken van de kans op een spontane zwangerschap bij paren die moeilijk zwanger kunnen worden. Jan Willem van der Steeg komt tot deze conclusie in zijn onderzoek waarop hij vrijdag 16 mei bij het Erasmus MC promoveert.

Deze test zou standaard gedaan moeten worden na afronding van het eerste onderzoek dat bij deze stellen plaatsvindt. Van der Steeg voerde zijn onderzoek uit binnen een samenwerkingsproject tussen Erasmus MC, AMC en VuMC. Daarin zijn tussen 2002 en 2004 de gegevens verzameld van 7.860 verminderd vruchtbare paren in 38 Nederlandse ziekenhuizen.

Hunault
In zijn onderzoek vond Van der Steeg dat er op dit moment nog zeer grote verschillen bestaan tussen de door gynaecologen ingeschatte kans op een spontane zwangerschap voor verminderd vruchtbare stellen. Dit leidde tot grote verschillen in de door hen voorgestelde behandeling. Vervolgens liet hij gynaecologen het zogenoemde voorspellingsmodel van Hunault gebruiken, waardoor geen verschil meer bestond in de ingeschatte kans op spontane zwangerschap. De keuze voor behandeling bleek toen aanzienlijk meer overeen te komen.

Waarde
Vooral bij paren waarbij in het oriënterend fertiliteitsonderzoek (OFO) geen duidelijke oorzaak is gevonden voor hun verminderde onvruchtbaarheid, is het van groot belang te bepalen wat hun resterende kans is op een spontane zwangerschap. Een vruchtbaarheidsbehandeling moet immers alleen worden verricht als de kans op zwangerschap hierdoor duidelijk groter is dan zonder behandeling.
Paren die nog steeds een goede kans hebben op een spontane zwangerschap moeten daarom kunnen worden onderscheiden van paren die een geringe kans hebben op een spontane zwangerschap. Bij de eerste paren zou bijvoorbeeld eerst nog beter met behandeling gewacht kunnen worden, terwijl de tweede paren beter meteen met een behandeling zouden kunnen starten. Het voorspellingsmodel kan van grote waarde zijn om deze kansen in te schatten.
Van der Steeg pleit er daarom voor dat het voorspellingsmodel standaard het sluitstuk wordt van het oriënterend fertiliteitsonderzoek.

 

gepubliceerd: 15 mei 2008.

Deel deze pagina: