Vergaderdata

De METC Erasmus MC bestaat uit twee kamers (Kamer I en Kamer II) die elk twee keer per maand vergaderen. Beide kamers beoordelen medisch-wetenschappelijk onderzoek met volwassen proefpersonen en onderzoek met minderjarige proefpersonen.

Per vergadering worden maximaal 6 onderzoeksvoorstellen beoordeeld. Agendering vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Voordat tot agendering wordt overgegaan, wordt middels een technische toetsing (zie checklist indiening WMO, niet-WMO en Lokale Uitvoerbaarheid) gekeken of:

1) de ingediende documenten zorgvuldig zijn ingediend en c.q. geüpload in Research Manager; en

2) alle voor de beoordeling noodzakelijke documenten zijn ingediend c.q. geüpload in Research Manager.

Onvolledige dossiers worden niet geagendeerd. Zodra een vergadering vol zit, zullen de onderzoeksvoorstellen die later zijn ontvangen, worden doorgeschoven naar een latere vergadering.

De METC Erasmus MC vergadert in 2019 op de volgende data:

Januari

8, 15, 22, 29

Februari

5, 12, 19, 26

Maart

5, 19, 26

April

2, 9, 16, 23, 30

Mei

7, 14, 21, 28

Juni

4, 11, 18, 25

Juli

2, 9, 16, 30

Augustus

13, 27

September

3, 10, 17, 24

Oktober

1, 8, 15, 22, 29

November

5, 12, 26

December

3, 10, 17

De METC Erasmus MC vergadert in 2020 op de volgende data:

Januari

7, 14, 21, 28

Februari

4, 11, 18, 25

Maart

3, 10, 24, 31

April

7, 14, 21, 28

Mei

5, 12, 19, 26

Juni

2, 9, 16, 23, 30

Juli

7, 14, 28

Augustus

11, 25

September

1, 8, 15, 22, 29

Oktober

13, 20, 27

November

3, 10, 17, 24

December

1, 8, 15

 
Na de plenaire vergadering kunt u binnen 14 dagen een reactie van de METC verwachten. Het communicatieproces vindt geheel plaats in de Research Manager via het tabblad “Vragen van Commissie”. Uiteindelijk zal het besluit van de METC ook in de Research Manager worden geüpload.