Tarieven

De volgende tarieven gelden voor bij de METC Erasmus MC ingediende onderzoeksvoorstellen, zoals vastgesteld in overleg met de Raad van Bestuur. De METC-fees worden in beginsel jaarlijks geïndexeerd.

Voor een vergelijking van de tarieven ten opzichte van andere METC's verwijzen wij u naar de website van de CCMO (www.ccmo.nl).

Tabel 1: Tarieven onderzoek geïnitieerd en/of ondersteund door een onderneming met winstoogmerk

Singlecenter WMO toetsing

€ 2.400

Multicenter WMO toetsing

€ 4.800

Toets WMO-plichtigheid (niet-WMO)

€ 600

Amendement (1 maal per jaar) (alleen bij WMO)  

€ 600

Toestemming Raad van Bestuur  (lokaal advies)     

€ 500


Onder ondersteuning wordt behalve financiële ondersteuning  ook verstaan het gratis ter beschikking stellen van bijvoorbeeld geneesmiddelen en/of medische apparatuur en hulpmiddelen.


Tabel 2: Tarieven extern investigator-initiated onderzoek dat niet wordt ondersteund door een onderneming met winstoogmerk  

Extern investigator-initiated onderzoek WMO

€ 1.000

Extern investigator-initiated onderzoek niet-WMO

€ 600

  
De fee voor extern investigator-initiated onderzoek geldt voor onderzoek dat zonder betrokkenheid van een onderzoeker van het Erasmus MC wordt uitgevoerd en dat niet wordt ondersteund door een onderneming met winstoogmerk. Als het onderzoek wel  mede ondersteund wordt door een onderneming met winstoogmerk, dan geldt alleen de fee in tabel 1.

Tabel 3: Tarieven IMPD beoordelingen per 1 juni 2019

Als het een WMO-plichtig geneesmiddelenonderzoek betreft, dan wordt (indien van toepassing)  door de ziekenhuisapotheek van het Erasmus MC een aparte fee in rekening gebracht.

Ook door andere beoordelaars binnen het Erasmus MC kan een aparte fee in rekening gebracht worden bij WMO-plichtig onderzoek (bv. het Stafbureau Medische Hulpmiddelen)